accesskey_mod_content

Estratègies, marc legal i organitzatiu de l'Administració Electrònica

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DELS DOCUMENTS COMPTABLES. TELCON

María Teresa Prieto Lorenzo,Álvaro Daina Barrero
S.g.de Aplicacions de Comptabilitat i Control.Intervenció General de l'Administració de l'Estat.Ministeri d'Economia i Hisenda

LA QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS ELECTRÒNICS

Félix Serrano Delgado
Ministeri d'Indústria,Turisme i Comerç

ESTUDI PILOT DE LES NECESSITATS MUNICIPALS PER A la IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA PER A la GESTIÓ MUNICIPAL Als AJUNTAMENTS MITJANS I PEQUEÑO

Eloina Coll Aliaga, Jesús Irigoyen Gaztelumendi, José Carlos Martínez Llario
Universitat Politècnica de València

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA EN LA GENERALITAT VALENCIANA. PROJECTE GENERALITAT EN XARXA

Rosa Mª Quereda Ródenas
Generalitat Valenciana

LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I LA INFORMACIÓ CORPORATIVA Als AJUNTAMENTS ESPANYOLS (1997/2002)

Antonio Muñoz Cañavate, Universitat d'Extremadura
Celia Chain Navarro, Universitat de Múrcia

L'ADMINISTRACIÓ LOCAL ESPANYOLA EN INTERNET:UNA ANÀLISI REGIONAL (1997-2002)

Celia Chain Navarro, Universitat de Múrcia
Antonio Muñoz Cañavate, Universitat d'Extremadura

ADAPTACIÓ DELS PROCEDIMENTS D'AJUDES I SUBVENCIONS Als PROCEDIMENTS TELEMÀTICS. LA SIGNATURA ELECTRÒNICA I DOCUMENTACIÓ ANNEXA

Clara Cala Rivero,Carlos Turmo Blanco
Ministeri d'Indústria,Turisme i Comerç

SIMPLIFICAR ABANS D'I-ADMINISTRAR:EL CAS DELS REGISTRES D'INDÚSTRIES I ELS CARNETS D'INSTAL·LADORS

Màxim Frare Escrich
Govern de La Rioja

CAVI,CATARROJA AJUNTAMENT VIRTUAL. ELS SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE CATARROJA

Josep Gisbert Ramos, Fermín Cirerer Peco, Mª José Carretero Jiménez
Ajuntament de Catarroja

EL CENTRE D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ JURÍDIC ADMINISTRATIVA DE LA GENERALITAT VALENCIANA: COMPROMÍS DE QUALITAT ENFRONT DE L'ADMINISTRAT

Montserrat Valentín Segura, Rafael Valls Azorín
Generalitat Valenciana

TRANSVASAMENT DE LA CARTOGRAFIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA A escala 1:10.000 A BASES DE DADES GEOGRÀFIQUES

Jesús Irigoyen Gaztelumendi, José Carlos Martínez Llario,Eloina Coll Aliaga
Universitat Politècnica de València

MODEL D'ADMINISTRACIÓ DIGITAL

Joseba Koldo Bilbao Gaubeka
Govern Basc

SDK (PROGRAMARI DEVELOPMENT JOC) DE SIGNATURA ELECTRÒNICA

Oscar García Reyes,Carlos Guerra Belver
Grup SIA

CONVERGÈNCIA CAP A UN ENTORN DE TRAMITACIÓ HOMOGENI D'EXPEDIENTS EN LA JUNTA D'ANDALUSIA

Enrique Alzina Alzina
Junta d'Andalusia

PRESTADOR DE SERVEIS DE NOTIFICACIÓ DE LA JUNTA D'ANDALUSIA

Antonio Pedro Serrano Álvarez
Junta d'Andalusia

L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA EN LA JUNTA D'ANDALUSIA

Juan Sarrión Roldán
Junta d'Andalusia

EXTENSIÓ DE LA BANDA AMPLA:SOLUCIONS TÈCNIQUES I ENTORNS DE VIABILITAT

Jordi Castany Portilla
Telefònica d'Espanya

NOU MODEL DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I DE RECAPTACIÓ:GESTIÓ DE QUALITAT I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Al SERVEI DELS CIUDADANOS I ALTRES ADMINISTRACIONS

Encarna López López
Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

TECNOLOGIA VS. REGLAMENTACIÓ

Manel Blasco Salvat
SEINTEX.Grup AZERTIA

MARCO DE COOPERACIÓ AMB LES UNITATS D'INFORMÀTICA DISTRIBUÏDES

Concepción Hortigüela Hortigüela, Francisco Javier Martínez Abad, Amparo Sanz Salvador
Ministeri de Treball i Assumptes Socials