accesskey_mod_content

Perspectivas de futuro para o desenvolvemento da Administración Electrónica

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA A ALTA DIRECCIÓN: CADRO DE MANDO INTEGRAL

Óscar García Arias
Xunta de Castela e León. Consellería de Sanidade

eLEARNING COMO ESTRATEXIA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN PERMANENTES NUNHA CONTORNA DE DESENVOLVEMENTO

Jesús Eguíluz Gauna
Centro de Desenvolvemento da Subdirección Xeral de Informática da TGSS. Secretaría de Estado da Seguridade Social. Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais

PROXECTO SUMIP. SISTEMA UBICUO MULTISERVICIO IP

Juan Manuel Orbegozo Arruti, Sebastián Xustiza Pérez
Institut do Teatre. Diputació de Barcelona

SISTEMA DE XESTIÓN DO ARQUIVO DE IMAXE E SON DO SENADO

José Ángel Alonso López
Senado

MIGRACIÓN A WINDOWS SERVER 2003:ARQUITECTURA TECNOLÓXICA PARA O DESENVOLVEMENTO DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Luís García Marugan
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais. Subdirección Xeral de Proceso de Datos

VISIÓN ESTRATÉXICA DE e-GOVERNMENT EN CORUÑA:O CARTÓN e-CORUÑ@

José Manuel Pena Penabad, José María Ares Abalo
Concello da Coruña

MANCOMUNIDADE DIXITAL

Jose Antonio Navarro Ortiz, Pedro Zayas Exposito
Mancomunidade de Municipios do baixo Guadalquivir

O NOVO PORTAL INTRANET CORPORATIVO. O ELEMENTO TECNOLÓXICO PARA SOPORTAR A XESTIÓN DO COÑECEMENTO NA TESOURARÍA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL

María Mercedes Lozano Quirce
Subdirección Xeral de Informática da Tesouraría Xeral da Seguridade Social

DE COMPRAS NA ADMINISTRACIÓN

Enrique de Lástraa Leralta
Telefónica de España SAU

O PAPEL DOS USUARIOS NO DESEÑO DA ADMINISTRACIÓN EN REDE

Mariángela Petrizzo Páez, Fundación Ortega e Gasset.Universidade Complutense de Madrid
M.Carmen Ramilo Araujo, Departamento de Ciencia Política e da Administración.Universidade do País Vasco

e-ADMINISTRACIÓN VASCA:CONXUGANDO PLANOS E EIXOS ARQUITECTÓNICOS

Begoña Gutierrez Lizarralde
Departamento de Facenda e Administración Pública. Goberno Vasco

SISTEMA WEB INTEGRADO DE XESTIÓN UNIFICADA DE ENQUISAS DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (PROXECTO SEGUE)

José Antonio Perea Yustres
Instituto Nacional de Estatística

Os PORTAIS CIENTÍFICOS COMO UNHA FERRAMENTA PARA O FOMENTO DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA:CONTIDOS E USUARIOS FOCALIZADOS

José Ángel Martínez Usero,
Documentalista de Portal Maiores IEG-CSIC, Profesor asociado da Universidade Carlos III de Madrid, Consultor da Universitat Oberta de Catalunya
Elsa Palacios Ramos, Documentalista de Portal Maiores IEG-CSIC

INTRODUCIÓN Á TECNOLOXÍA GRID

Fernando Martín-Sánchez, Instituto de Saúde "Carlos III"
Alberto Villafranca Ramos, Ministerio da Presidencia.Complexo da Moncloa

A IDENTIDADE DIXITAL COMO FERRAMENTA DENTRO DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. FUNDAMENTOS CRAVE

Eduardo López, Óscar García, Javier Jarauta
Grupo SIA

UFFIZI. SISTEMA DE CONTROL E XESTIÓN DE IMPRESIÓN EN AULAS INFORMÁTICAS DE LIBRE ACCESO

Tomás Jiménez García, Soidade Navarro España, Miguel Rodríguez Velázquez
ATICA (Área de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións Aplicadas). Universidade de Murcia

PROXECTO FÉNIX:RESPALDO E CONTINUIDADE INFORMÁTICA PARA A XUNTA DE ANDALUCÍA

José Francisco Quesada Moreno
Consellería Xustiza e Administración Pública. Xunta de Andalucía

IMPLANTACIÓN DE TELEFONÍA IP NO MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN:UNHA SOA REDE PARA VOZ E DATOS

José Antonio Pérez Quintero, Alicia Veiga Hernández, Miguel Anxo Sanz
SATEC S.A.

INTEGRANDO A INFORMACIÓN DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS NA XESTIÓN DO COÑECEMENTO. UNHA SOLUCIÓN DESDE A WEB SEMÁNTICA E Os SERVIZOS WEB

David F.Barrero, Departamento de Automática.Universidade de Alcalá de Henares
J.Ignacio Criado, Universidade Complutense de Madrid

A VIAXE CARA Á ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA:PRIMEIRA PARADA O DATO ÚNICO

Eva Labarta Herráez
Agència Catalá de l'Aigua, Departament de Medi Ambient i Habitatge da Generalitat de Catalunya