accesskey_mod_content

Integración de servizos públicos multiadministración

ABONO ANTICIPADO MENSUAL DA DEDUCIÓN POR MATERNIDADE

Begoña González Lozano, Fernando de Pablo Martín
Axencia Estatal de Administración Tributaria. Departamento de Informática

INFLUENCIA DAS NOVAS TECNOLOXÍAS NO ÁMBITO DA AVOGACÍA

Sebastián da Pena Velasco
Ilustre Colexio de Avogados de Murcia

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS,FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA E SEGURIDADE XURÍDICA. ASPECTOS PROBATORIOS

Joan Vicent Carbonell i Blasco
Informática de Alcance S.L.U. - Grupo Palluc®

SOLUCIÓN PARA O TRATAMENTO DA DOCUMENTACIÓN NAS UNIDADES DE RECADACIÓN EXECUTIVA

Jose María García Checa
Sistemas de Documentación Multimedia

SERVIZO DE COMUNICACIÓN DE DOMICILIO

Grupo de especificacións do Marco funcional do Servizo, Pedro Poveda, Montaña Merchán
Ministerio de Administracións Públicas. Dirección Xeral de Modernización Administrativa

A EXPERIENCIA DA XERENCIA DE INFORMÁTICA DA SEGURIDADE SOCIAL NA XESTIÓN DA DEMANDA DOS seus CLIENTES

Concepción Hortigüela Hortigüela, Rosa María Fernández Pérez, Hugo Ascacíbar Anula
Oficina de Planificación Estratéxica e Relacións,Subdirección Xeral de Informática,Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais

A COLABORACIÓN DOS SERVIZOS PUBLICOS NO MARCO DE PROXECTOS INFORMATICOS QUE FACILITAN O SERVIZO Ao USUARIO

José L. Fernández Rodríguez
Centro de Proxectos SGI.TGSS

O SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN GANDEIRA

Luís Manuel de Villena Cabeza
Secretaría Xeral Técnica. Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

DIXITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS: PROXECTO DIGISAN

Francisco Belmonte Díaz, Salvador de Sampedro González, María Brotóns Román
Servizo de Xestión Informática. Consellería de Sanidade da Rexión de Murcia

EMISIÓN DE CERTIFICADOS CON FIRMA ELECTRÓNICA DA COMISIÓN MINISTERIAL DE INFORMÁTICA (C.M.I.) DO MINISTERIO DE TRABALLO E ASUNTOS SOCIAIS

Lucía López Tejera, Francisco J.Augado-Muñoz Prada
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais