accesskey_mod_content

Integración de servizos públicos multiadministración

eCONTRATACION:SISTEMA INTEGRAL DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DO GOBERNO VASCO

Jaime Domínguez Macaya
Goberno Vasco - Departamento de Facenda e Administración Pública

SOLUCIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA APLICACIÓNS NA e-ADMINISTRACIÓN. NECESIDADE DUNHA PLATAFORMA MULTI-CA

Juan José Domingo Sánchez
TB·Solutions Advanced Technologies

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA A DIFUSIÓN DOS RESULTADOS DOS CENSOS DE POBOACIÓN E VIVENDAS 2001

J. Adolfo Gálvez Moraleda
Instituto Nacional de Estatística

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NOS CENTROS DE TRABALLO DA XUNTA DE ANDALUCÍA: APLICACIÓN SERJA

Juan José Serrano, Dirección Xeral de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Emprego (Xunta de Andalucía)
Xullo Román, Miguel Bermejo, Sadiel,S.A.

O SISTEMA DE ANÁLISE DA INFORMACIÓN DO SPEE COMO INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN LABORAL ENTRE COMUNIDADES

Antonio Hernando Sánchez
Servizo Público de Emprego Estatal (SPEE)

"O MARCO EUROPEO DE INTEROPERABILIDADE". RECOMENDACIÓNS DA INDUSTRIA DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN

Hugo Lueders
Software Choice.ISC

A NECESIDADE DE INTEROPERABILIDADE DA INFORMACIÓN NOS SERVIZOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: XML, UNHA POSIBLE SOLUCIÓN

José Ángel Martínez Usero
Documentalista de Portal Maiores IEG-CSIC. Profesor asociado da Universidade Carlos III de Madrid. Consultor da Universitat Oberta de Catalunya

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: TENDAS VIRTUAIS

Ana Belén Domínguez García
Cronos Ibérica,S.A.

NOVAS CANLES DE COMUNICACIÓN NAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

Fernando Vermellas
Grupo SIA

GEOPISTA:UNHA APROXIMACIÓN Ao g-GOVERNMENT PARA A ADMINISTRACIÓN LOCAL

Fernando Tricas Lamana, Deputación de Zaragoza
Luís García Maldonado, Deputación de Almería
Juan Pablo Peñarrubia Carrión, Deputación de Valencia
Isabelo Fernández Solano, Deputación de Badaxoz
Carlos San Martín Vilas, Federación de Municipios e Provincias (FEMP)
Julián Montalbán Almena, Ministerio de Industria,Turismo e Comercio

PORTAIS PARA e-GOVERNMENT:PLAN DE ACCIÓN PARA OFRECER SERVIZOS INTEGRADOS Ao CIDADÁN

Melania Pérez Igrexas
Atos Origin S.A.E.

XESTIÓN CATASTRAL E DO TERRITORIO DUN CONCELLO. INTEGRACIÓN DE FERRAMENTAS GRÁFICAS BASEADAS EN SERVIZOS WEB

Aurora López García
SITESA (Sistemas de Información Territorial,S.A.)

MIGRACIÓN A SOFTWARE LIBRE NUNHA REDE DE SERVIZOS E USUARIOS COMPLEXA: SERVIZOS, DOCENCIA E ADMINISTRACIÓN

Francisco Alonso Sarriá Profesor, Luís Daniel Hernández Molinero, José Antonio Palazón Ferrando, Grupo Caldum
Miguel Anxo García Lax, Tomás Jiménez García, Juan José Vidal Agustín, ATICA
Raúl Sánchez Sánchez, Facultade de Informática

LECCIÓNS APRENDIDAS DURANTE A IMPLANTACIÓN DAS PAUTAS DE ACCESIBILIDADE. CASO PRÁCTICO:A WEB DA SEGURIDADE SOCIAL

María Mercedes Lozano Quirce, Alejandro Jiménez Choclan
Subdirección Xeral de Informática da Tesouraría Xeral da Seguridade Social

PERSPECTIVAS DE FUTURO NAS SOLUCIÓNS DE XESTIÓN PARA As ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS: INTEGRACIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS MULTI ADMINISTRACIÓN E SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMÚN

Immaculada Parras Pastor
BURKE, Solucións de Negocio, SAU

LINUX NO ESCRITORIO:ESTRATEXIAS DE UNIVERSALIZACIÓN

Juan Antonio Esteban, Javier Pena
Lambdaux Software Services. Universidade Rei Juan Carlos, Centro de Apoio Tecnolóxico

SOCIALIS.NET,Os SERVIZOS SOCIAIS @BIERTOS Ao CIDADÁN

Antonio Sánchez Arnanz, Elena Aróstegui Garcia
IT DEUSTO

A REINGENIERIA DE PROCESOS PARA A PRESTACIÓN DE SERVIZOS ELECTRÓNICOS

Alberto Javier Ángulo Cascan
Universidade de Zaragoza

SERVIZOS HORIZONTAIS DO PORTAL Ao CIDADÁN DA XUNTA DE ANDALUCÍA

Manuel Martín Mata
Consellería de Innovación, Ciencia e Empresa. Xunta de Andalucía

XESTIÓN SEMÁNTICA DE CONTIDOS EN "O PORTAL DO CIDADÁN"

Juan A.Prieto
XimetriX network thoughts,SL