accesskey_mod_content

Informe de Presupostos TIC

Presupostos TIC AGE 2018

01 novembro 2019

Informe de Orzamentos e execución orzamentaria de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións na Administración Xeral do Estado e Seguridade Social. Presupostos TIC 2018. Execución do Presupostos TIC 2017. Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) [promove Comisión de Estratexia TIC; realiza: Subdirección Xeral de Investimentos TIC]. Novembro de 2019. Edita: © Ministerio de Política Territorial e Función Pública, S.X.T. Subdirección Xeral de Recursos, Publicacións e Documentación. 1 ficheiro PDF de 27 p. Colección: administración electrónica. NIPO: 277-19-057-6

 • NOTA: A Dirección Xeral de Orzamentos e a Intervención Xeral da Administración do Estado, do Ministerio de Facenda e Función Pública, facilitan a realización deste estudo proporcionando soportes para o tratamento automatizado da información.

 • Os datos relativos á área da Seguridade Social foron proporcionados pola Subdirección Xeral de Orzamentos da Seguridade Social segundo o nivel de desagregación precisado no estudo.

 • Os Departamentos Ministeriais han contribuído igualmente á realización do informe mediante a revisión dos datos.

 • Cooperación interadministrativa
 • Contratación
 • Observatorio de Administración Electrónica

Presupostos TIC AGE 2017

01 febreiro 2018

portada publicación oficialInforme de Orzamentos e execución orzamentaria de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións na Administración Xeral do Estado e Seguridade Social. Presupostos TIC 2017. Execución do Presupostos TIC 2016. Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) [promove Comisión de Estratexia TIC; realiza: Subdirección Xeral de Investimentos TIC]. Febreiro de 2018. Edita: © Ministerio de Facenda e Función Pública, S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións.- 1 pdf de 28 p. Colección: administración electrónica. NIPO: 169-18-018-0

 • Cooperación interadministrativa
 • Contratación
 • Observatorio de Administración Electrónica

Presupostos TIC AGE 2016

01 outubro 2016

Informe de Orzamentos e execución orzamentaria de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións na Administración Xeral do Estado e Seguridade Social. Presupostos TIC 2016 [e] Execución do Presuposto TIC 2015. Elaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC). [promove Comisión de Estratexia TIC; realiza: División de Investimentos TIC]. Outubro 2016. Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Publicas, S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións.- 1 pdf de 28 p. Colección: administración electrónica. NIPO [sic]: 630-15-255-8

 • Cooperación interadministrativa
 • Contratación
 • Observatorio de Administración Electrónica

Presupostos TIC AGE 2015

01 novembro 2015

Informe de Orzamentos e execución orzamentaria de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións na Administración Xeral do Estado e Seguridade Social. Presupostos TIC 2015 [e] Execución do Presuposto TIC 2014. Elaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC). [promove Comisión de Estratexia TIC]. Novembro 2015 .Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Publicas, S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións.- 1 pdf de 32 p. Colección: administración electrónica. NIPO: 630-15-255-8

 • Cooperación interadministrativa
 • Contratación
 • Observatorio de Administración Electrónica

Presupostos TIC AGE 2014

01 abril 2014

Orzamentos de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións da Administración Xeral do Estado: Presupostos TIC AGE-2014.- Elaboración e coordinación de contidos: Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica.- Abril de 2014
Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Publicas, S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións
Centro de Publicacións.- 1 pdf de 26 p. Colección: administración electrónica
NIPO: 630-14-169-9

 • Cooperación interadministrativa
 • Contratación
 • Observatorio de Administración Electrónica

Presupostos TIC AGE 2013

01 febreiro 2013

Orzamentos de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións da Administración Xeral do Estado : Presupostos TIC-AGE 2013. Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica.- Febreiro de 2013. Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Publicas, S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións.- 1 pdf de 25 p. Colección: administración electrónica. NIPO: 630-13-180-9

 • Cooperación interadministrativa
 • Contratación
 • Observatorio de Administración Electrónica

Prespuestos TIC-AGE 2012

01 xaneiro 2013

Orzamentos de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións na Administración Xeral do Estado. Presupostos TIC-AGE 2012. Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.- 1 ficheiro PDF de 24 p. impresas

 • Cooperación interadministrativa
 • Observatorio de Administración Electrónica

Presupostos TIC-AGE 2011

01 marzo 2012

Orzamentos de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións na Administración Xeral do Estado. Presupostos TIC-AGE 2011. Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.- 1 ficheiro PDF de 20 p. impresas

Presupostos TIC-AGE 2010

01 xaneiro 2010

Orzamentos de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións na Administración Xeral do Estado. Presupostos TIC-AGE 2010. Ministerio de Política Territorial e Administración Pública.- 1 ficheiro PDF de 16 p. impresas