accesskey_mod_content

Centro Criptolóxico Nacional (CCN)

  • O Centro Criptolóxico Nacional (CCN), creado en 2004 e adscrito ao Centro Nacional de Intelixencia (CNI), é o Organismo responsable de coordinar a acción dos diferentes organismos da Administración que utilicen medios ou procedementos de cifra, garantir a seguridade das Tecnoloxías da Información nese ámbito, informar sobre a adquisición coordinada do material criptolóxico e formar ao persoal da Administración especialista neste campo. 

Guías CCN-STIC

Listaxe de Guías CCN-STIC [folleto de actualización permanente]

01 xaneiro 2019

Guías de STIC Seguridade das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións. Realizado e publicado por Centro Criptolóxico Nacional (CCN), con actualizacións en curso.
Este documento nomea e relaciona as guías das series:

  • Seguridade

Publicacións anteriores difundidas en portal PAe

Ferramenta PILAR

01 xaneiro 2011

Ferramenta PILAR (Procedimiento Informático Lógico para o A nálisis de R iesgos). Realiza,  Centro Criptolóxico Nacional (CCN).- Edita: Ministerio de Defensa. Secretaría Xeral Técnica, 2011.- 1 cd-rom .- NIPO: 075-11-054-9

  • Os obxectivos perseguidos pola Ferramenta Pilar son: Realizar a análise de riscos segundo MAGERIT (Metodoloxía de Análise e Xestión de Riscos dos Sistemas de Información) e ISO/IEC 27005 e consecuente Deseño do plan de mellora da seguridade. 

  • Descarga deste tipo de ferramentas mediante rexistro previo en : https://www.ccn-cert.cni.es/(Abre en nova xanela)  

  • NOTA: As ferramentas EAR (Contorna de Análise de Riscos) soportan a análise e a xestión de riscos dun sistema de información seguindo a metodoloxía Magerit e están desenvolvidas e financiadas parcialmente polo CCN. Actualízanse periodicamente e existen diversas variedades.

  • Seguridade

CCN-STIC Esquema Nacional de Seguridade

03 xaneiro 2011

Ano 2011: Series CCN-STIC, Esquema Nacional de Seguridade, Normativa de Seguridade das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións. Publicación en cd-rom promovida polo Centro Criptolóxico Nacional (CCN) do Ministerio de Defensa, coa colaboración do Ministeriode Política Territorial e Administración Pública .
1 cd-rom editado por Ministerio de Defensa. Secretaría Xeral Técnica en 2011
NIPO: 075-11-053-3

  • NOTA: Sériea CCN-STIC-800 constitúe o conxunto de normativa que desarolla o Real Decreto 3/2010 do 8 de xaneiro (Abre en nova xanela) polo que se regula o ENS no ámbito da Administración electrónica.

  • Seguridade