accesskey_mod_content

Organismos internacionais e Unión Europea

 • Organización das Nacións Unidas (ONU)

  Informes e estudos de organismos dependentes da ONU –en inglés, United Nations (UN)– realizados por: • Rede de Administración Pública das Nacións Unidas –en inglés, United Nations Public Administration Network (UNPAN)–, • Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI) –en inglés, World Intellectual Property Organization (WIPO)–, • Unión Internacional de Telecomunicacións (UIT)–en inglés, International Telecommunication Union (ITU)–

 • OCDE

  Informes e estudos da • Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE) –en inglés, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)–

 • Unión Europea

  Informes e estudos patrocinados pola Comisión Europea: • DESI e EDPR, • eGovernment Factsheets, • eGovernment Benchmark, • European Data Portal (EDP), e tamén informes e estudos de: • European Public Administration Network (EUPAN), • European Network and Information Security Agency (ENISA), • European Institute of Public Administration (EIPA)

 • Outros organismos e asociacións internacionais

  Informes e estudos de: • International Council for Information Technology in Government Administration (ICA), • Centro Latinoamericano de Administración para o Desenvolvemento (CLAD), • Internet Society (ISOC)

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas