accesskey_mod_content

Organismos internacionais e Unión Europea

 • Organización das Nacións Unidas (ONU)

  Organización das Nacións Unidas (ONU) = United Nations (UN) •United Nations Public Administration Network (UNPAN) •World Intellectual Property Organization (WIPO) = Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI) •International Telecommunication Union (ITU) = Unión Internacional de Telecomunicacións (UIT)

 • OCDE

  Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE) = Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

 • Unión Europea

  • European Public Administration Network (EUPAN) • European Network and Information Security Agency (ENISA) • European Institute of Public Administration (EIPA) • Comisión Europea: • DESI e EDPR • eGovernment Factsheets • eGovernment Benchmark

 • Outros organismos e asociacións internacionais

  • International Council for Information Technology in Government Administration (ICA) • Centro Latinoamericano de Administración para o Desenvolvemento (CLAD)

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral

Ligazóns relacionadasLigazóns relacionadas