accesskey_mod_content

Planes estratègics en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Responsables i col·laboradors al govern de l'administració digital

Fundació Bit i Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI)

Fundació Bit i L’Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) es crea amb l'objectiu de ser instrument de recerca i anàlisi dels principals indicadors de la implantació de la Societat de la Informació en laC omunidad autoónma dels Illes Balears.

Altres documents relacionats amb l'administració digital

Pla ANIBAL

29 octubre 2009

Pla d' actuació per a la implantació de lÁdministració electrònica als Illes Balears dácord am la Llei 11/2007: LAECSP [text en català/balear] = Pla d'actuació per a la implantació de l'administració electrònica en les Illes Balears d'acord amb la Llei 11/2007: LAECSP 
Publicat en 2009 per Fundació IBIT, Govern dels Illes Balears.- 1 fitxer pdf de 164 p.- Dip. Legal PM 1800-2009.- ISBN: 978-84-692-4000-7 

  • NOTA: l'objectiu del Pla és facilitar el desenvolupament de la Llei 11/2007 en les administracions locals de les Illes Balears

  • Serveis electrònics
  • Cooperació interadministrativa
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General