accesskey_mod_content

Planes estratègics en la Comunitat de Castella i Lleó

Responsables i col·laboradors al govern de l'administració digital

Govern de la Junta de Castella i Lleó. Conselleria de Foment i Medi ambient

La Direcció general de Telecomunicacions i Transformació Digital, (Obre en nova finestra) entre altres competències li correspon el foment, coordinació i adreça de les actuacions orientades a l'impuls de la societat de la informació en la Comunitat de Castella i Lleó. L'adreça, promoció i execució de l'administració digital, sense perjudici de les competències de la Conselleria de Transparència, Ordenació del Territori i Acció Exterior. L'establiment de directrius i recomanacions tecnològiques per a tots els òrgans de l'Administració de la Comunitat

Govern de la Junta de Castella i Lleó. Conselleria de Transparència, Ordenació del Territori i Acció Exterior

Direcció general de Transparència i Bon Govern(Obre en nova finestra) de la Conselleria de Transparència, Ordenació del Territori i Acció Exterior li corresponen entre altres competències: l'adreça i coordinació dels continguts dels portals web corporatius, govern obert,  directrius de qualitat normativa, la reducció de càrregues administratives i la simplificació de procediments administratius.

Altres portals i documents relacionats amb l'administració digital

Pla estratègic de modernització de la Comunitat de Castella i Lleó (2008-2011)

Junta de Castella i Lleó. Conselleria d'Administració Autonòmica .- 1 pdf de 112 p.
Aquest Pla Estratègic de Modernització pretén ser el marc d'actuació que impulsi a l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó cap a una millora fonamental que assenteix les bases per fer d'aquesta organització “Una Administració de tots”.

Pla d'implantació de l'Administració Electrònica a Castella i Lleó 2009-2011

Elaboració del Pla per les Direccions generals d'Atenció al Ciutadà i Qualitat dels Serveis i d'Innovació i Modernització Administrativa de la Conselleria d'Administració Autonòmica [amb col·laboració d'altres Conselleries i Organismes] .- 1 pdf de 80 p.
En aquest document es reflecteixen els objectius que es pretenen aconseguir, la situació de la qual es parteix, els mitjans, aplicacions i serveis tecnològics que es precisen