accesskey_mod_content

Planes estratègics al Principat d'Astúries

Responsables i col·laboradors al govern de l'administració digital

Govern del Principat d'Astúries. Conselleria d'Ocupació, Indústria i Turisme

La Conselleria d'Ocupació, Indústria i Turisme exerceix entre unes altres les competències en matèria de gestió centralitzada dels serveis informàtics i de comunicació de l'Administració del Principat i les funcions relatives a la modernització dels processos administratius.

  • Serveis electrònics

Fundació CTIC

CTIC Centre Tecnològic té la forma jurídica d'una fundació privada. El seu patronat està compost actualment per un total d'11 membres: 10 empreses i el Govern del Principat d'Astúries.

Altres documents relacionats amb l'administració digital

i-Astúries 2012 : Estratègia per al Desenvolupament de la Societat de la Informació a Astúries

promou, Govern del Principat d'Astúries [en el marc del] Programa i-Astúries 2012 . - 1 ed. - Edita : Fundació CTIC, desembre 2009.- 1 pdf de 292 p. impreses
Es descriu el model proposat de Societat de la Informació en l'estratègia i-Astúries 2012. S'acompanya una col·lecció de fitxes on es detallen els projectes, tant els que ja han estat executats com els quals es troben en execució, en matèria de Societat de la Informació en el marc de la present estratègia.

  • Infraestructures i serveis comuns
  • Serveis electrònics
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General