accesskey_mod_content

L'Ajuntament de Saragossa posa a disposició els seus serveis de contractació pública desenvolupats en el marc del projecte “They Buy For You”

16 febrer 2021

Logo Zaragoza They buy for you

Aquests serveis afavoreixen el coneixement i la comprensió de les dades per part de la ciutadania i milloren la transparència dels processos de contractació.

Es divideixen en tres modalitats: 

  1. Serveis dirigits a la ciutadania
  2. Serveis dirigits a reutilitzadors
  3. Serveis per a la pròpia institució

Serveis destinats a la ciutadania

El servei de visualització ha estat desenvolupat per afavorir que la ciutadania conegui i comprengui amb molta major precisió els processos de contractació.

Aquest servei permet a la ciutadania poder obtenir informació sobre qüestions tals com els contractes en els quals ha participat una empresa -els que ha guanyat i als quals s'ha presentat-  o quines empreses han licitat per més quantia o han licitat major nombre de contractes. També es pot accedir a l'ecosistema de contractació dels últims 5 anys per a l'Ajuntament de Saragossa i les seves entitats depenents: obtenint-se la quantia general, els contractes que han generat un cost per a l'Ajuntament, els que generen ingressos, etc.

A més es facilita la descàrrega de la informació perquè la ciutadania pugui treballar amb ella, sense que per a això hagi de tenir un gran coneixement tècnic. 

Serveis per a reutilitzadors

L'Ajuntament també ha desenvolupat dos apis: una relacionada amb el servei de visualització  i una altra que segueix l'estàndard OCDS, amb l'objectiu d'ajudar i facilitar als reutilitzadors que ja tenen experiència en l'ús d'aquest estàndard.  A través d'aquesta última es pot obtenir informació com els processos de contractació d'un any concret i tota la informació relacionada amb aquest procés: informació sobre el servei gestor i sobre la pròpia licitació com el nom, l'import o el CPV.

Serveis per a la pròpia institució

Des del consistori també s'han desenvolupat una sèrie d'eines dirigides a la pròpia institució. Aquestes eines permeten controlar la informació del servei de visualització de contractes, així com millorar l'eficiència i agilitat, brindar el servei amb una major qualitat i facilitar el treball dels serveis municipals.

S'han desenvolupat una sèrie d'eines basades en la infraestructura tecnològica del projecte que permeten cercar en el graf de coneixement els processos de contractació de la Unió Europa. Així es pot facilitar al servei gestor el desenvolupament dels plecs que vagi a desenvolupar.

Codi obert

Tot el codi generat per als serveis relacionats amb els processos de contractació ha estat compartit com a codi obert en el repositori del Centre de Transferència de Tecnologia d'Administració Electrònica del Govern d'Espanya. L'Ajuntament aposta per una política de facilitar la reutilització no solament de les dades, també de la tecnologia.

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Cooperació interadministrativa