accesskey_mod_content

Superats els 10.800.000 intercanvis registrals a través del Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR) l'any 2020

01 febrer 2021

Finalitzat l'any 2020, el Sistema d'Interconnexió de Registres ha superat en un sol any els 10.800.000 intercanvis registrals i compta amb un 92% dels municipis espanyols integrats, la qual cosa es tradueix que presta servei ja a més del 96% de la ciutadania.

Una vegada acabat l'any 2020, SIR ha superat els 10.800.000 intercanvis registrals a través de la plataforma SIR, el que suposa una mitjana de més de 900.000 intercanvis mensuals al llarg de l'any 2020.
Des de l'engegada de la plataforma SIR , l'any 2012, s'han realitzat més de 26.900.000 intercanvis registrals a través de SIR . Veient aquestes xifres, l'increment experimentat al llarg d'aquest últim any és summament notable, ja que suposa un 40% del nombre total d'intercanvis des de la seva arrencada.
 
Es troben integrades en SIR tota l'Administració General de l'Estat, totes les Comunitats i Ciutats Autònomes, així com el 92% dels ajuntaments.
 
Més del 96% de la població espanyola té, almenys, una oficina de registre a la seva ciutat o municipi integrada en SIR . Per tant, tant els seus ciutadans com els seus òrgans administratius puguin presentar qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació amb destinació a un altre òrgan, organisme públic o administració pública, a través de la seva Oficina d'Assistència en Matèria de Registre ( OAMR ), enviant-se aquesta documentació en format electrònic a qualsevol altra OAMR que també estigui integrada en SIR , independentment de la seva ubicació geogràfica. Això es tradueix en un important estalvi per a l'Administració, tant en temps com en costos, millorant així la rapidesa i l'eficàcia de la seva gestió.
 

Més informació en Solució SIR del CTT

 

  • Infraestructures i serveis comuns
  • Centre de Transferència de Tecnologia