accesskey_mod_content

REGAGE, el llibre únic del Registre Electrònic de l'Administració General de l'Estat

22 abril 2021

Des del passat 2 d'abril, REGAGE és per a l'AGE el llibre únic del Registre Electrònic segons estableix la llei 39/2015.

REGAGE és el llibre del Registre Electrònic de l'Administració General de l'Estat. En ell, han d'anotar-se totes les anotacions registrals realitzats en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics i entitats de dret públic vinculats o depenents; tal com s'estableix en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

S'entén per anotació registral la mera anotació en el llibre de registre de les dades bàsiques (nombre, data i hora, tipus d'anotació, etc.) d'entrada o sortida de qualsevol escrit, sol·licitud o comunicació.

En REGAGE , aquestes anotacions les realitzen tant les solucions pròpies de Registre com altres sistemes d'informació de l'Administració General de l'Estat que impliquen entrades o sortides de documentació en l'Administració. Típicament, aquests altres sistemes d'informació solen ser serveis electrònics de Seus Electròniques o uns altres de caràcter sectorial, com per exemple, els realitzats pel servei de Factura Electrònica (FACe) o pel de Inscripció en Proves Selectives (IPS).

 

Sistemes verticals de l'AGE que solament precisen anotació registral: Facturae, Corinto, Accedeixi, etc

Durant aquest any 2021, s'estima que REGAGE emmagatzemi més de 3.500.000 d'anotacions registrals mensuals. Està previst que aquest nombre vagi augmentant a mesura que s'incorporin nous serveis.

El servei d'anotació i de consulta en REGAGE s'ofereix als integradors a través de Serveis Web.

Pot consultar més informació sobre este tema en la solució regage del CTT

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Infraestructures i serveis comuns