accesskey_mod_content

Aberto o prazo para comentarios sobre o borrador do Informe de revisión da accesibilidade

24 abril 2020

Logo do OAW

Este informe, ligado ás revisións en profundidade establecidas pola Comisión Europea na Decisión de Execución (UE) 2018/1524, ábrese a consulta para contar coa participación de todos os actores involucrados na accesibilidade: administracións públicas, sector empresarial, asociacións de persoas con discapacidade e calquera outro actor particular que queira participar

O Real Decreto 1112/2018 (Abre en nova xanela) sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público establece o marco para que as entidades obrigadas realicen revisións de accesibilidade, as cales deben abarcar todos os requisitos esixidos e ter en consideración tanto aspectos de revisión automática como aspectos de revisión manual experta. Estas revisións deben respectar as condicións mínimas esixidas para as revisións en profundidade establecidas pola Comisión Europea na Decisión de Execución (UE) 2018/1524.

A primeira revisión de accesibilidade debe realizarse, no caso dos sitios web antes de 20 de setembro de 2020 e, no caso das aplicacións para dispositivos móbiles antes do 20 de setembro de 2021.

Estas revisións deben realizarse tanto na fase de deseño dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles como antes da súa posta en funcionamento. Unha vez posto en funcionamento, as revisións deben ser periódicas co fin de garantir o mantemento do seu cumprimento ao longo do tempo, cun período máximo de validez de 3 anos (establecido pola metodoloxía europea) aínda que se recomenda especialmente realizar unha revisión da accesibilidade se se realizan cambios substanciais.

O resultado destas revisións debe quedar recolleito nun Informe de revisión da accesibilidade, que a Unidade Responsable de Accesibilidade debe incluílo no Informe anual de seguimento sobre cumprimento de accesibilidade, que debe presentar ao órgano responsable de seguimento e presentación de informes ante a Comisión Europea, isto é ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital (competencias transferidas desde o Ministerio de Política Territorial e Función Pública).

Neste contexto, o Observatorio de Accesibilidade Web fai público a proposta do documento Informe de revisión da accesibilidade(Abre en nova xanela) , que será o modelo que as entidades obrigadas deberán encher para reflectir os resultados das revisións de accesibilidade. Para a definición da versión definitiva quérese contar coa participación de todos os actores involucrados respecto diso:

  • As administracións públicas: a través da Rede de Contactos de Accesibilidade Dixital, o Grupo de Traballo de "Accesibilidade Dixital nas AAPP" do Comité de Dirección TIC, o Grupo de Traballo "Observatorio, Indicadores e Medidas" da Comisión Sectorial de Administración Electrónica e calquera entidade obrigada polo Real Decreto que queira enviar directamente os seus comentarios.
  • Asociacións de persoas con discapacidade.
  • Sector empresarial involucrado na accesibilidade dixital.
  • Calquera outro actor a título particular que desexe participar.

Animamos a que todas as persoas interesadas envíen os seus comentarios a través das canles oficiais que se lles puideron comunicar ou/e a través do foro de debate Informe revisión accesibilidade habilitado respecto diso. O prazo de recepción de comentarios estará aberto ata o 15 de maio de 2020.

O documento creouse  e testeado utilizando o paquete ofimático gratuíto LibreOffice 6.3.4.2. Por esta razón, o documento compártese  en formato ODS. Adicionalmente ofrécese unha versión para Microsoft Excel, que non foi testeada nin está plenamente operativa, polo que se recomenda o uso da versión ODS.

  • Accesibilidade
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral