accesskey_mod_content

Sentilo, impulsant les ciutats intel·ligents

14 setembre 2018

Aquesta plataforma de sensors i actuadors desenvolupada des de 2012 per l'Ajuntament de Barcelona i una comunitat activa de diverses ciutats i companyies, es troba disponible en codi obert per a totes aquelles administracions que vulguin usar-la.

Sentilo és una plataforma de codi obert, de sensors i actuadors, dissenyada per cabre en l'arquitectura de Smart City de qualsevol ciutat que cerqui obertura i fàcil interoperabilitat. Ha estat construïda i és utilitzada i suportada per una comunitat activa i diversa de ciutats i companyies que creuen que usar estàndards oberts i programari lliure és la primera decisió intel·ligent que una ciutat intel·ligent hauria de prendre.

Amb la finalitat d'evitar les solucions verticals, Sentilo ha estat dissenyat com una plataforma transversal amb l'objectiu de compartir informació entre sistemes hetereogéneos i per integrar fàcilment aplicacions heretades.

Més informació en solució Sentilo del CTT.

  • Centre de Transferència de Tecnologia
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General