accesskey_mod_content

Nova funcionalitat de FORMA en producció

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

14 setembre 2018

Es podran assignar diversos administradors a un mateix formulari.

El sistema FORMA és un sistema que permet generar formularis i enquestes per al seu emplenament via web. Proporciona a l'editor la possibilitat de crear formularis, sense necessitat de coneixements de programació i que poden ser autoadministrados per cada editor.

S'ha posat en producció una nova funcionalitat en FORMA per facilitar la gestió dels formularis i les seves respostes. A partir d'ara es podrà nomenar més d'un administrador del formulari, donant-los l'oportunitat de gestionar aquest formulari com si fos l'autor original. D'aquesta forma es podrà traspassar la gestió d'un formulari a un altre membre del PAe amb perfil “Administració”.

Els diferents perfils de gestió dels formularis de FORMA són:

  • El perfil administrador podrà realitzar les següents funcions: editar, copiar, accedir a la vista prèvia, eliminar formularis, consultar les respostes, obrir o tancar formularis, reobrir formularis tancats per a usuaris concrets, publicar el formulari i donar permisos a altres usuaris.
  • El perfil modificació i consulta podrà editar, copiar, accedir a la vista prèvia, consultar respostes, obrir i tancar el formulari i publicar-ho.
  • El perfil consulta únicament podrà consultar les respostes del formulari.

Els formularis en FORMA han de tenir com a mínim un administrador; una vegada que l'autor original d'un formulari de de alta un altre administrador es podrà llevar a si mateix de la gestió d'aquest formulari, deixant de veure-ho en el seu llistat de formularis.

La configuració dels permisos a altres usuaris és única per a cada formulari de FORMA.

Més informació en solució Forma del CTT.

  • Centre de Transferència de Tecnologia
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General