accesskey_mod_content

Que nivel de dixitalización ten Europa en relación a outras economías mundiais importantes?

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

31 outubro 2018

Logo Comisión Europea

O Índice Internacional de Economía Dixital e Sociedade (I-DESI) proporciona unha avaliación xeral da situación da Unión Europea, en comparación coas economías non pertencentes á UE, no seu progreso cara a unha sociedade e economía dixital.

Creado por primeira vez en 2013, o I-DESI compara o rendemento media dos Estados membros da UE con 17 países non pertencentes á UE, utilizando unha metodoloxía similar ao índice DESI da UE. Mide o desempeño en cinco dimensións ou áreas de políticas: conectividade, capital humano (habilidades dixitais), uso de Internet por parte dos cidadáns, integración de tecnoloxía e servizos públicos dixitais.

Os Estados membros da UE, en xeral, obteñen uns bos resultados ao compararse cos países non pertencentes á UE, ademais, os principais países da UE atópanse entre os que mellor se desempeñan a nivel mundial: seis Estados membros da UE estaban no "top ten". Con todo, a media da UE oculta importantes diferenzas entre o Estado membro da UE máis avanzado e o menos avanzado, tal e como demostra a brecha a miúdo ampla entre os Estados membros da UE "top" e "bottom" nas táboas I-DESI.

Figura 1: puntuacións media en todas as dimensións para I-DESI 2013 a 2016
 

En media, os países da UE obtiveron bos resultados, en relación cos 17 países non pertencentes á UE, no que respecta á conectividade, e en termos de habilidades e o uso de Internet por parte dos cidadáns. Os resultados da UE en termos de integración de tecnoloxía por parte das empresas tamén se situaron en niveis similares aos de países non pertencentes á UE por primeira vez desde 2013. Con todo, os servizos públicos dixitais son a única dimensión na que os Estados membros da UE sempre tiveron un desempeño inferior aos seus 17 contrapartes de fóra da UE en I-DESI.

Mirando a evolución entre 2013 e 2016, todos os Estados membros da UE estiveron progresando regularmente na adopción e o uso de tecnoloxías dixitais. Con todo, a UE no seu conxunto non logrou pechar a brecha con Estados Unidos, Corea do Sur e Xapón.

Figura 2: puntuacións de desempeño normalizados para I-DESI en 2016
 

Para cada dimensión, os resultados preséntanse para a totalidade da UE-28, así como para o catro Estados con mellores e peores resultados (non son necesariamente os mesmos en cada categoría). Os 17 países que non son membros da UE son Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Islandia, Israel, Xapón, México, Nova Zelandia, Noruega, Rusia, Serbia, Corea do Sur, Suíza, Turquía e Estados Unidos.

Dinamarca, lidera o ranking xeral de I-DESI, cunha puntuación de 75.9. Este país foi tamén foi o primeiro clasificado no 2016 EU28 DESI.

O principal país non pertencente á UE, segundo dos 45 países estudados, é Corea do Sur.

Serbia rexistrou o maior aumento no rendemento en I-DESI, que aumentou a súa porcentaxe nun 75% entre 2013 e 2016 e aumentou desde o último lugar de entre os 45 países analizados ata a posición 34.

Servizos públicos dixitais

A dixitalización dos servizos públicos (goberno electrónico) é a única dimensión na que os Estados membros da UE desempeñáronse en media por baixo dos seus 17 homólogos non comunitarios. Nove dos 17 países non pertencentes á UE, incluídos Corea do Sur, Estados Unidos e Xapón, obtiveron unha puntuación máis alta en 2016 que a media da UE.

Con todo, España segundo os resultados de DESI 2018, forma parte de EU Top 4.

Figura 3: puntuacións normalizados para a dimensión de servizos públicos en 2016
 
 

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Infraestruturas e servizos comúns