accesskey_mod_content

A AEPD convoca os Premios Protección de Datos 2018

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

24 outubro 2018

Esta edición inclúe catro categorías: Boas Prácticas sobre Iniciativas para adaptarse ao Regulamento, Comunicación, Boas Prácticas Educativas para o uso seguro de internet polos menores e Investigación

A Axencia Española de Protección de Datos (AEPD)(Abre en nova xanela) publicou as bases para presentarse aos ‘Premios Protección de Datos Persoais 2018’. Esta edición inclúe as categorías de Boas Prácticas sobre Iniciativas para adaptarse ao Regulamento, Comunicación, Boas Prácticas Educativas para o uso seguro de internet polos menores e Investigación Emilio Aced.

A Axencia quere recoñecer así o traballo realizado para difundir a importancia deste dereito fundamental en ámbitos como o educativo, o empresarial, a investigación científico-técnica, o realizado por Administracións Públicas e o efectuado por medios de comunicación. O prazo para a presentación de candidaturas finaliza o 30 de novembro.

Premio ás Boas prácticas sobre iniciativas para adaptarse ao Regulamento(Abre en nova xanela)  recoñece o labor de organizacións que promovan a adaptación ao Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD), así como aquelas que contribúan a garantir o dereito fundamental á protección de datos persoais. Á hora de valorar candidaturas teranse en conta os casos nos que a adaptación ao RGPD e o seu cumprimento revistan unha especial dificultade por referirse a tratamentos de datos de alto risco. O premio, que consiste nunha mención honorífica e a difusión das boas prácticas, convócase en dúas modalidades:

  1. Iniciativas postas en marcha por empresas do sector privado, asociacións e fundacións para adaptarse ao RGPD.
  2. Iniciativas para adaptarse ao Regulamento levadas a cabo polas entidades que configuran o sector público.

Premio Protección de Datos de Comunicación 2018(Abre en nova xanela) , que inclúe un premio de 3.000 euros e un accésit de 1.500 euros, ten por obxecto recoñecer os traballos xornalísticos de medios e profesionais da comunicaciónque supoñan unha achega destacada á promoción da privacidade entre os cidadáns e as entidades que tratan información persoal.

Poderán optar ao mesmos traballos individuais dedicados á materia obxecto da convocatoria −como un editorial, noticia, reportaxe, ou programa de radio ou televisión− ou proxectos xornalísticos que definan un compromiso coa promoción da protección de datos −tales como series de noticias ou seccións especializadas−. Os traballos deben ser difundidos entre o 1 de novembro de 2017 e o 30 de novembro de 2018.  

Nesta edición dos Premios de Comunicación priorizaranse os traballos que aborden diferentes aspectos do Regulamento, tanto os relativos aos dereitos dos cidadáns como os que fagan referencia aos cambios nas obrigas que deben cumprir as entidades que tratan datos persoais.

Premio ás Boas prácticas educativas en privacidade e protección de datos para un uso seguro de internet(Abre en nova xanela) ten por obxecto premiar a adopción de boas prácticas que promovan o coñecemento do dereito fundamental á protección de datos entre os alumnos de Educación primaria, Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional, e que contribúan a concienciar aos alumnos sobre o valor da privacidade e o uso responsable da información persoal que comparten en internet, tanto propia como de terceiros.

O galardón −ao que poden presentarse proxectos técnicos, organizativos, métodos, accións de promoción e concienciación, talleres, simulacros ou materiais de difusión, entre outros− se convoca en dúas modalidades:

  1. Boas prácticas levadas a cabo por centros educativos de Educación primaria, Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional. O premio inclúe unha dotación de material escolar por valor de 3.000 euros.
  2. Compromiso de persoas, institucións, organizacións e asociacións, públicas ou privadas, que se distinguiron de maneira destacada no impulso e a difusión do uso seguro de internet entre os menores, relacionado fundamentalmente coa información persoal e co valor da privacidade. Este galardón é honorífico.

Premio de Investigación Emilio Aced(Abre en nova xanela)  recoñece traballos e proxectos con un enfoque estritamente prácticorealizados no ámbito dunha Universidade ou outra institución que promova ou financie estudos de investigación no contexto da investigación científico-técnica e nos que se apliquen os principios de protección de datos co fin de garantir os dereitos e liberdades das persoas.

Primaranse os traballos que estean relacionados con tratamentos de datos persoais considerados de alto risco, e o grao de complexidade e a innovación do proxecto ou traballo. O premio inclúe unha dotación económica de 3.000 euros.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Seguridade