accesskey_mod_content

España, prescriptora en materia de datos abertos en Europa

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

21 novembro 2018

Logo Datos.gob

Por cuarto ano consecutivo, o European Data Portal publicou o informe European Open Data Maturity Landscaping 2018. O estudo recolle a situación actual e o progreso realizado polos distintos países europeos en materia de datos abertos.

Os responsables do informe identificaron unha serie de países cun alto desempeño e un claro enfoque estratéxico en materia de datos abertos, entre os que se atopa España, ocupando o segundo posto do ranking por segundo ano consecutivo. As prioridades indicadas por estes países pon de manifesto a súa profunda comprensión de os datos abertos como activo estratéxico para impulsar a transformación dixital.

Conclusións xerais

Os resultados xerais mostran certa heteroxeneidade tanto na velocidade de transformación, como nas prioridades dos países analizados en toda Europa. Ademais, resáltase o liderado duns poucos países europeos, entre os que se atopa España, á hora de desenvolver medidas estratéxicas para explotar o valor dos datos abertos.

Este ano o informe introduce unha maior granularidad á hora de avaliar de forma máis esixente a madurez dos datos abertos a nivel de país. Para iso, engade dúas novas dimensións de estudo (impacto e calidade) aos indicadores incluídos nas edicións anteriores (política e portal). Ao centrarse neste catro perspectivas, o informe de 2018 permite unha comprensión máis detallada do esforzo e o rendemento de cada país durante no último ano.

O seguinte gráfico mostra as puntuacións medias obtidas polo conxunto dos países europeos en cada unha das dimensións, as cales se explican a seguir:

Open Data Matutrity scores

  • Política. Este indicador valora a existencia de políticas específicas e mecanismos de coordinación sobre datos abertos a nivel nacional, así como pautas de licenciamiento. De acordo con o estudo, os países europeos (EU28) alcanzan unha puntuación de 82% nesta dimensión. Cabe destacar que todos os países da UE28, excepto Suecia, teñen unha política específica de datos abertos.

  • Portal. Esta dimensión analiza a madurez das plataformas nacionais de datos abertos, prestando especial atención á súa funcionalidade, o seu uso, a variedade de datos e o enfoque elixido para garantir a súa sustentabilidade. En Europa (EU28), a media de madurez nesta dimensión é de 63%. Un terzo dos países europeos atópanse nun nivel avanzado de madurez,  mentres que os dous terzos restantes contan cunha gran marxe de mellora.

  • Calidade. Esta dimensión explora o nivel de automatización das plataformas europeos, a precisión e fiabilidade dos datos dispoñibles e o nivel de cumprimento en termos do estándar de metadatos DCAT-AP. No territorio analizado, o nivel de madurez en calidade é de o 62%. Só 7 países superan o 75%.

  • Impacto. A dimensión “impacto” analiza os enfoques existentes e a metodoloxía desenvolvida a nivel nacional para monitorear e medir a reutilización e impacto dos datos abertos en catro áreas: política, social, ambiental e económica. Esta é a dimensión con maior marxe de mellora, xa que actualmente sitúase en o 50% de media.

O papel de España

España atópase por encima da media Europea no catro indicadores analizados, cun 93% en política, un 97% en impacto, un 78% en portal e un 78% en calidade. En total, a súa puntuación é dun 87%, menos dun punto por baixo de Irlanda, que ocupa a primeira posición.

O informe agrupa aos países analizados ao redor de 4 grupos de madurez: beginners (principiantes), Followers (seguidores), Fast-trackers (seguidores avanzados) e  Trend-setter (creadores de tendencias ou prescriptores).

Open Data Matutrity clustering

España está no grupo de prescriptores. Este grupo é xustamente o que máis cambios experimentou con respecto ao ano anterior: en 2017 eran 15 os países que integraban esta categoría e en 2018 só permanecen 5, entre eles España.

Neste grupo atópanse aqueles países que ten unha política avanzada de datos abertos cun alto nivel de coordinación en todo o país. De acordo con o informe, as plataformas nacionais deste tipo de países proporcionan unha ampla gama de funcionalidades para satisfacer as necesidades dos editores e os usuarios avanzados. Ademais, existen iniciativas para promover a publicación de datos de alta calidade e o cumprimento de DCAT-AP.

Con respecto á reutilización, neste grupo de países existen ecosistemas de datos abertos cun alto nivel de interacción enfocados na reutilización de datos abertos en áreas temáticas concretas. Ademais, realízanse actividades para medir o seu impacto.

Recomendacións

O informe finaliza cunha serie de recomendacións para os distintos grupos de países que poden servir como “check-list” para os próximos 12 meses. Non hai que esquecer que o informe tamén serve como avaliación comparativa, e os países dos estadios máis incipientes deben tomar como referencia aos máis avanzados para seguir avanzando no seu nivel de madurez.

No caso de os prescriptores como España, o informe inclúen, entre outras, as seguintes recomendacións (podes ler as recomendacións completas en o  aquí(Abre en nova xanela) ):

  • Enlazar con unha maior variedade de datos en tempo real. Para iso é necesario pór en marcha mecanismos que incentiven aos publicadores.

  • Fomentar a creación de políticas baseadas en datos, mediante a difusión de investigacións que mostren o valor da reutilización de datos abertos por parte do propio sector público.

  • Colaborar coas institucións educativas para proporcionar cursos avanzados en materia de datos abertos.

En definitiva, o informe mostra como se pode usar os datos abertos como un activo estratéxico para transformar o mundo no que vivimos. En España imos nunha boa dirección, pero hai que continuar traballando para seguir ocupando unha posición líder en Europa.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Interoperabilidade