accesskey_mod_content

A Deputación de Sevilla pon en produción a súa nova sede electrónica e o Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR)

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

29 maio 2018

Logo do SIR

Coa posta en produción da nova Sede Electrónica, permítese  avanzar na axilidade e accesibilidade na tramitación electrónica coa Deputación desde outras administracións, así como o acceso a todos os expedientes que se vaian tramitando a través do Cartafol Cidadán.

O avance da administración electrónica que realizou INPRO(Abre en nova xanela) mediante a posta en produción da súa nova Sede Electrónica, supón para esta Deputación un importante paso a nivel tecnolóxico. E xa non só porque permite avanzar na tramitación electrónica de forma áxil e máis accesible, senón porque facilita a tramitación, tanto con Deputación desde outras administracións, como o acceso a todos os expedientes que se vaian tramitando a través do Cartafol Cidadán.

Desta maneira, admítese tamén a notificación por comparecencia en Sede Electrónica; e todo cun cliente de firma mellorado, de maneira que se obtén máis accesibilidade e é máis adaptable de face aos dispositivos móbiles e tablets. 

Todo isto vese reforzado cun proxecto que INPRO acaba de implantar e que é verdadeiramente o impulso na eficiencia da administración pública. Trátase de establecer o Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR) como único sistema de intercambio de asentos electrónicos de rexistro para relacionarse a Deputación, os seus Organismos e Sociedades, integrados actualmente na aplicación de rexistro SIDERAL(Abre en nova xanela) , co resto de rexistros das Adminstraciones Públicas integradas na aplicación de rexistro SIR de acordo con as especificacións derivadas do Ministerio de Facenda e Función Pública(Abre en nova xanela) .

A implantación de SIR (ao cal se adheriu a Deputación de Sevilla a través da certificación técnica da Aplicación SIDERAL), permite eliminar o tránsito de papel entre administracións, aumentando a eficiencia e eliminando os custos de manipulación e remisión do papel, grazas á xeración de copias auténticas electrónicas da documentación presentada nos asentos de rexistro.

Hai que subliñar que en breve e mediante a asistencia técnica de INPRO, 130 entidades locais desta provincia poderán adherirse ao proxecto SIR.

O sistema de intercambio de rexistros entre entidades locais da provincia de Sevilla foi implantado en 2013 mediante SIDERAL. O pasado ano a Deputación realizou 20.527 rexistros de saída de forma electrónica co resto de entidades locais da provincia e producíronse 18.657 rexistros de entrada, dato que demostra a evolución que vai presentar a incorporación de todas as entidades locais da Provincial ao SIR para relacionarse electronicamente co resto de Administracións Públicas.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Cooperación interadministrativa
  • Infraestruturas e servizos comúns