accesskey_mod_content

Publicación do Informe Presupostos TIC 2017

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

07 marzo 2018

Publicouse a edición de de o Informe “Presupostos de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións na AGE” correspondente a 2017 que desagrega e analiza a dimensión e estrutura do Orzamento de Gastos e Investimentos en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións da AGE.

Publicouse a nova edición de de o Informe “Presupostos de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións na AGE” correspondente a 2017 que, como é habitual, analiza a dimensión e estrutura do Orzamento de Gastos e Investimentos en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións da Administración do Estado e a Seguridade Social referidos a os Orzamentos do 2017 e a execución do Orzamento 2016.

Como en anos anteriores, o ámbito do estudo tanto para o Orzamento 2017 como para a execución do 2016 considerou ademais do subsector Estado e Seguridade Social, os Organismos Autónomos, Axencias Estatais e Organismos Públicos.

A Dirección Xeral de Orzamentos e a Intervención Xeral da Administración do Estado, do Ministerio de Facenda e Función Pública, facilitaron considerablemente a realización deste estudo proporcionando soportes para o tratamento automatizado da información. Os datos relativos á área da Seguridade Social foron proporcionados pola Subdirección Xeral de Orzamentos da Seguridade Social segundo o nivel de desagregación precisado no estudo. Por último, os Departamentos Ministeriais han contribuído igualmente á realización do informe mediante a revisión dos datos.

Pode consultar e descargar o informe completo no apartado Descargas  da sección dedicada ao informe Presupostos de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións da Administración do Estado.

  • Goberno aberto
  • Infraestruturas e servizos comúns