" /> PAe - O Concello de Castelló libera o código do cadro de mando do seu plan de goberno
accesskey_mod_content

O Concello de Castelló libera o código do cadro de mando do seu plan de goberno

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

12 xullo 2018

O cadro de mando do "Pla de Govern" utilízase para ver o grao de avance no cumprimento do compromiso do plan de goberno. Os datos para o cadro de mando veñen do taboleiro "Trello" onde se xestiona o cumprimento dos compromisos

No ano 2016 o Concello de Castelló comezou a utilizar o método Kanban para a xestión dos compromisos do plan de goberno (Pla de Govern). Neste método, popularizado orixinalmente por Toyota para a xestión da cadea de subministración, os proxectos están representados por taboleiros, que conteñen listas (que no plan de goberno correspóndense ás listas de compromisos), as listas conteñen cartóns (que se corresponden cos compromisos), e os cartóns progresan dunha lista á seguinte (a través de arrastrar e soltar).

O "Pla de Govern", representado por un taboleiro Kanban na ferramenta en liña Trello [trello.com], representa en cada cartón a un compromiso, incorporando unha lista de comprobación "checklist" coas iniciativas crave: como vai cumprir o equipo de goberno ese compromiso, que accións vai realizar para facelo realidade.

Para completar a xestión a través de "Trello", o Concello de Castelló desenvolveu un cadro de mando onde, a partir dos cartóns de cada lista, pódese coñecer o grao de avance en global (compromisos feitos, en marcha, pendentes dese ano, e do mandato) e por categorías (segundo as etiquetas asignadas a cada cartón).

O código fonte dese cadro de mando, que se libera agora, permite coñecer un exemplo de uso dun conxunto de tecnoloxías CSS e Javascript de código libre cuxo uso combinado pode ser por se só, independentemente do interese no uso de taboleiros Kanban, pode ser de interese para outras administracións públicas:

  • Uso da biblioteca Bootstrap para xerar páxinas web responsivas
  • Uso da biblioteca D3.js para producir visualizacións de datos
  • Uso da biblioteca de iconas Font Awesome para enriquecer a representación de datos
  • Uso da biblioteca Spin.JS para a xeración de gráficos de carga, en visualizacións que tardan en xerarse

Para máis información:

  • Cooperación interadministrativa