accesskey_mod_content

O MINETAD abre unha consulta pública para a creación da nova Estratexia Dixital para unha España Intelixente

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

15 setembro 2017

A participación está aberta a todas as administracións, institucións, organismos, asociacións, empresas, colectivos ou persoas interesadas en achegar valor á elaboración da este estratexia dixital. 

O Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital(Abre en nova xanela) , como responsable das políticas de Axenda Dixital, ten encomendado o impulso e desenvolvemento da sociedade e a economía dixital en España. Existe un consenso xeneralizado sobre a importancia da transformación dixital para mellorar o benestar dun país, e que as administracións públicas, xunto coas empresas, deben actuar para xestionar os retos que expón a dixitalización. O seu impacto positivo déixase notar na produtividade xeral; na eficiencia e eficacia de empresas e administracións públicas; nunha oferta máis ampla de servizos e produtos; nunha maior competencia que se adoita traducir en mellores prezos; e na creación de novos servizos e novas vías de comunicación que permiten a mellora das condicións de vida da cidadanía. 

Para conseguilo, Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital elaborará unha nova Estratexia Dixital que, apoiándose nos resultados obtidos na actual Axenda Dixital, actualice o seu contido e aborde os novos retos aparecidos nos últimos anos. 

Obxecto da consulta pública

Para a mellor determinación de retos e políticas a desenvolver nesta estratexia estimouse necesaria a realización da consulta pública cuxo texto xa se atopa dispoñible(Abre en nova xanela) . O seu obxectivo é dobre: 

  • Por unha banda trátase de someter a observacións a estrutura e contido coa que actualmente se traballa na Secretaría de Estado para a Sociedade da Información e a Axenda Dixital, de forma que se poida dispor da opinión de todos os interesados sobre ela. 
  • Doutra banda, ser receptor doutras propostas non incluídas pero que poderían ser de interese e a prioridade das mesmas. 

A participación está aberta a todas as administracións, institucións, organismos, asociacións, empresas, colectivos ou persoas interesadas en achegar valor á elaboración da este estratexia dixital. 

Prazo de remisión e presentación de achegas

As achegas que se desexen realizar no marco desta consulta pública poderán remitirse ata o día 30 de setembro de 2017.

Para contestar as preguntas que se realizan na consulta pública deberase encher o documento que se adxunta na consulta, sendo optativo contestar a cantas preguntas considérese oportuno. Os únicos campos que se deben encher de maneira obrigatoria son os relativos ao nome ou denominación social do participante e os seus datos de contacto.

As achegas que se desexen realizar no marco desta consulta pública poderán remitirse á seguinte dirección de correo electrónico:  consultaestrategiadigital@minetad.es

Con carácter xeral as achegas recibidas consideraranse susceptibles de difusión pública. As partes da información remitida que, a xuízo do interesado, deban ser tratadas con carácter confidencial e, en consecuencia, non poidan ser difundidas publicamente, deberán ser sinaladas e identificadas de maneira explícita no propio texto remitido. Para estes efectos, non se terán en conta as mensaxes xenéricas de confidencialidade da información. 

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela) .

  • Goberno aberto
  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Servizos electrónicos