accesskey_mod_content

Nova versión Portafirmas AGE

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

05 outubro 2017

logo suite @asina

A versión  v.4.7.6.5 inclúe numerosas melloras e funcionalidades.

Púxose en produción a versión 4.7.6.5 de Portafirmas Xeral (AGE). Esta versión estará dispoñible en breve no portafirmas de Redsara e no software que se distribúe a través do Portal de Administración Electrónica. En concreto os cambios que inclúe son:

 • Proporciónase unha nova funcionalidade “Anular firma”. Inclúese unha pestana de anular firma, tanto nos pedimentos pendentes como nos pedimentos asinados e inclúese unha nova sección de Pedimentos Anulados. Ademais as firmas anuladas non poden ser cotejadas por CSV. As firmas anuladas poderanse recuperar mediante a opción “Recuperar firma anulada”.
 • Modifícanse os informes de firma normalizados para que se garden de forma independente e non se sobrescriba o informe.
 • Modifícanse os servizos móbiles para que se envíen ao móbil os pedimentos só validados en lugar de todas as pendentes.
 • Corrección de descarga de ZIP en Firefox
 • Corrección de incidencia de descarga de ficheiros .rtf
 • Corrección de incidencia no cotejo de documentos con CSV
 • Mellora de mensaxes de erro
 • Incorporación de iconas cando un pedimento ten comentarios ou anexos
 • Recuperación de selaxe de informes
 • Corrección de incidencia de selos de tempo
 • Corrección de incidencia en facturas electrónicas incluídas en documentos contables (.tcn)
 • Aviso de firma con certificado caducado con opción de seguir ou cancelar a operación

Máis información sobre a solución Portafirmas no CTT.

 • Identidade e Firma electrónica