accesskey_mod_content

Nova versión do servizo de diagnóstico en liña dispoñible a través da Comunidade de Accesibilidade

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

31 maio 2017

logo observatorio accesibilidade

Esta nova versión inclúe varias funcionalidades novas, como a posibilidade de lanzar unha análise sobre un conxunto determinado de URLs ou o almacenamento de resultados en histórico.

Despregouse a nova versión do servizo de diagnóstico en liña, dispoñible a través da pestana Servizo de a  Comunidade de Accesibilidade . Para poder acceder á Comunidade é necesario ter un usuario rexistrado en PAe e enviar a solicitude de acceso a esta.
Sobre esta última versión incorporáronse novas funcionalidades:

  • Análise sobre un conxunto pechado de URLs: Análise en liña dun conxunto predefinido de páxinas dun sitio web público en Internet. Como máximo poderanse analizar 17 páxinas.
  • Histórico: A partir de agora o servizo de diagnóstico en liña poderá gardar o resultado da análise asociándoo ao url e incorporar no informe o seu evolutivo respecto de execucións anteriores para poder comparalas. Almacenaranse ata un máximo de 3 execucións. Para poder agregar un resultado ao histórico será necesario analizar 17 páxinas do portal para que os resultados poidan ser comparables entre avaliacións.
  • Código fonte: Modificouse a forma de enviar o código, nesta nova versión permitirase achegar o código fonte en forma de ficheiro. Esta opción é útil naqueles casos en que o analizador non poida acceder ao contido por estar aloxado nun espazo protexido.
  • Accesibilidade