accesskey_mod_content

Nova nota técnica do OBSAE: "A reutilización da información do Sector Público"

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

13 xuño 2017

logo OBSAE

 Como nos vemos?, Como nos ven?, cal é a tendencia?

As políticas de fomento da reutilización da información do sector público han aberto o camiño da apertura de datos necesario para a implantación doutras iniciativas. Asentouse a idea de que é o dato o que interesa e, consecuentemente, avecíñase unha revolución a medida que se estenda este enfoque; as Administracións van incorporando nas súas estratexias de modernización o carácter ‘datacéntrico’.

Na seguinte Nota Técnica faise un repaso da situación de España en materia de Reutilización, tanto por parte do sector público como do sector privado, e analízanse algunhas das novas tendencias a partir dos datos.

Para máis información sobre como se puxo en marcha e estase xestionando o sistema pode consultar a nota técnica:  “A reutilización da información do Sector Público "

  • Observatorio de Administración Electrónica