accesskey_mod_content

Informe sobre a implementación e adopción máis rápida das políticas de goberno aberto en Europa

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

23 xaneiro 2017

De acordo a datos facilitados pola Comisión Europea, a reutilización do big data nos 23 maiores países de UE poderían reducir os custos administrativos nun 15-20%. A reutilización de servizos públicos por outras administracións, por empresas e polos cidadáns fai posible o desenvolvemento de servizos personalizados, innovadores e adaptados ás necesidades da poboación.

Consciente diso, a Comisión Europea aprobou o pasado ano o Plan de Acción para a Administración Electrónica 2016-2020(Abre en nova xanela) , cuxos obxectivos son modernizar a administración pública co TIC, facer posible a mobilidade transfronteiriza con servizos públicos dixitais interoperables e facilitar a interacción dixital entre administracións e cidadáns/empresas para dispor de servizos públicos de alta calidade. Como apoio ao este plan, recentemente publicouse un informe(Abre en nova xanela) que proporciona unha visión xeral das iniciativas relativas ao goberno aberto e colaborativo na Unión Europea, cuxo obxectivo é ofrecer asesoramento sobre como facer máis aberto o novo Plan de Acción para a Administración Electrónica ao mesmo tempo  que se convida á participación cidadá no proceso.

Este informe consta de catro seccións principais. En primeiro lugar, inclúese  unha análise do ecosistema actual de goberno aberto en Europa de acordo á definición que se mostra a seguir. Para iso, estudáronse en detalle aproximadamente 400 das iniciativas existentes. Ademais, esta sección inicial recompila un conxunto de boas prácticas en cuestións gobernamentais e identifica os catalizadores dixitais así como o catorce barreiras que obstaculizan este avance.

De toda esta información, no informe conclúese que, actualmente, todos os estados membros da UE contan con prácticas de goberno aberto, a maioría delas realizadas polas administracións públicas de cada país, abarcando todos os sectores gobernamentais. No entanto, a maioría das prácticas están relacionadas coa apertura dos servizos públicos que inclúen portais open data ou programas destinados a mellorar a interoperabilidade entre as diferentes administracións públicas. E en menor medida, coa apertura dos procesos políticos que supón un maior compromiso, participación cidadá e transparencia.

A seguir, inclúese un conxunto de trece recomendacións para a combinación eficaz de políticas que incrementen as prácticas de goberno aberto en toda Europa; todas elas estruturadas de acordo aos seguintes obxectivos políticos de alto nivel:

  • Un funcionamento máis transparente do goberno.
  • Mellorar a formulación de políticas a través dunha maior participación.
  • Mellores servizos públicos dixitais a través da colaboración.
  • Liberar o potencial económico dos activos públicos.
  • Apoio á actualización do goberno aberto en xeral.

A terceira sección do informe inclúe unha metodoloxía para apoiar aos procesos incluídos no Plan de Acción, contemplando os mecanismos e ferramentas necesarias para que as partes interesadas compartan e debatan as súas necesidades coa administración a través da plataforma de consulta Futurium-eGovernment4EU.

É importante destacar que a metodoloxía implica a colaboración entre as administracións europeas a escala rexional e nacional, que dará como resultado o intercambio de experiencias, boas prácticas e leccións aprendidas no ámbito da administración electrónica.  Por último, a metodoloxía ofrece recomendacións para a avaliación do Plan de Acción de Administración Electrónica na súa integridade, permitindo establecer obxectivos e seguindo a súa evolución ano tras ano.

Como broche final ao documento, inclúese un informe sobre o deseño dun plan de participación e comunicación que describe como informar aos diferentes grupos de interese e crear conciencia para atraer ás partes interesadas á plataforma de consulta.

Baixo o título “Cara a unha implementación e adopción máis rápida do goberno aberto”, este documento fai un chamamento ao funcionamento máis transparente do goberno; unha maior participación na elaboración de políticas eficaces e unha colaboración máis estreita para mellorar os servizos públicos dixitais.

Para iso, sería necesario tanto aplicar un principio único, o uso das normas e especificacións do TIC como metodoloxías abertas para o deseño de servizos públicos colaborativos e a construción de infraestruturas compartidas de servizos dixitais reutilizables baseados en estándares abertos. Deste xeito, sería posible desbloquear o potencial económico dos activos gobernamentais e apoiar novos ecosistemas de datos tamén que aumenten a aceptación do goberno aberto en xeral.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela) (datos.gob)

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela) (Comisión Europea)

  • Software Libre
  • Goberno aberto