accesskey_mod_content

Publicada a Directiva relativa ás medidas destinadas a garantir un elevado nivel común de seguridade das redes e sistemas de información na UE

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

21 xullo 2016

logo Comisión Europea

O 19 de xullo de 2016 publicouse a DIRECTIVA (UE) 2016/1148 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 6 de xullo de 2016 relativa ás medidas destinadas a garantir un elevado nivel común de seguridade das redes e sistemas de información na Unión.

Coñecida a Directiva NIS(Abre en nova xanela) , entrará en vigor en agosto de 2016 e os Estados membros terán 21 meses para traspola e 6 meses máis para identificar os operadores de servizos esenciais.
A Directiva NIS persegue producir un aumento do nivel xeral de ciberseguridade na Unión Europea. Para tal fin:

  • Establece obrigas para todos os Estados membros de adoptar unha estratexia nacional de seguridade das redes e sistemas de información;
  • Crea un Grupo de cooperación para apoiar e facilitar a cooperación estratéxica e o intercambio de información entre os Estados membros e desenvolver a confianza e seguridade entre eles;
  • Crea unha rede de equipos de resposta a incidentes de seguridade informática (en diante, «rede de CSIRT», polas súas siglas en inglés de «computer security incident response teams») co fin de contribuír ao desenvolvemento da confianza e seguridade entre os Estados membros e promover unha cooperación operativa rápida e eficaz;
  • Establece requisitos en materia de seguridade e notificación para os operadores de servizos esenciais e para os provedores de servizos dixitais;
  • Establece obrigas para que os Estados membros designen autoridades nacionais competentes, puntos de contacto únicos e CSIRT con funcións relacionadas coa seguridade das redes e sistemas de información.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Seguridade