Programa ISA, a Oficina de Publicacións e DX Connect. Esta especificación é unha extensión do vocabulario W3C Data Catalogue Vocabulary (DCAT) e a definición dunha política normativa para a súa aplicación na descrición de conxuntos de datos públicos en Europa.

" /> Programa ISA, a Oficina de Publicacións e DX Connect. Esta especificación é unha extensión do vocabulario W3C Data Catalogue Vocabulary (DCAT) e a definición dunha política normativa para a súa aplicación na descrición de conxuntos de datos públicos en Europa. " /> PAe - DCAT-AP e datos abertos: achegas e novas liñas de traballo
accesskey_mod_content

DCAT-AP e datos abertos: achegas e novas liñas de traballo

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

16 febreiro 2016

logo.datos.gob

A Comisión Europea dá un paso importante ao terminar a especificación DCAT Application Profile (ou simplemente DCAT-AP), elaborada conxuntamente polo Programa ISA,(Abre en nova xanela) a Oficina de Publicacións(Abre en nova xanela) e DX Connect(Abre en nova xanela) . Esta especificación é unha extensión do vocabulario W3C Data Catalogue Vocabulary(Abre en nova xanela) (DCAT) e a definición dunha política normativa para a súa aplicación na descrición de conxuntos de datos públicos en Europa.

O obxectivo de DCAT é bastante simple e, por iso, tivo unha gran acollida na comunidade open data desde a súa publicación como recomendación W3C en xaneiro do 2014. Este é: proporcionar un vocabulario RDF (un conxunto de clases e propiedades) para describir de maneira estruturada o contido de datasets e catálogos de datos na web. De maneira breve, imaxinemos unha organización que quere publicar un conxunto de ficheiros CSV sobre indicadores económicos de certa temática. Grazas a DCAT, esta entidade pode proporcionar descricións procesables (en RDF) identificando eses ficheiros como un catálogo (dcat:Catalogue), no que cada ficheiro en particular é un dataset (dcat:Dataset) cuxa temática se identifica a través de elementos (skos:Concept) dun vocabulario controlado, un tesauro, unha taxonomía, etc.

As achegas principais de DCAT-AP pódense resumir nos seguintes puntos:

1. Non introduce un novo vocabulario. Ao contrario, o seu obxectivo é definir de maneira concreta o uso dalgunhas propiedades e clases de DCAT para a publicación de datos dentro da Unión Europea. Naquelas extensións necesarias para a descrición de catálogos e datasets e que non están presentes en DCAT reutilízanse doutros vocabularios existentes (como é o caso de foaf:Document para identificar os portais web nos que se publican os catálogos).

2. Define unha política completa para o uso de DCAT-AP, especificando que clases e propiedades son obrigatorias, recomendadas ou opcionais na aplicación do vocabulario dentro da Unión Europea.

3. Establece uns principios normativos de conformidade para a publicación e consumo de documentos DCAT-AP (Sección 6 da especificación).

4. Explica o uso dos vocabularios controlados (en SKOS) para a descrición da temática dos datasets, expandindo o breve exemplo anterior; é realmente importante a recomendación explícita sobre a reutilización de vocabularios europeos, como Eurovoc, o que abre a porta a posibles aplicacións de DCAT-AP no campo da contratación pública.

Ademais estanse realizando actualmente novos desenvolvementos sobre DCAT-AP nos seguintes puntos:

1. Extensión de DCAT-AP para o intercambio de descricións sobre datasets e servizos espaciais: GeoDCAT-AP(Abre en nova xanela) . O grupo de traballo xa publicou unha primeira especificación (v1.0), aínda en fase de “working draft”. O seu principal obxectivo é proporcionar unha sintaxe RDF para combinar os esquemas de metadatos da iniciativa INSPIRE e o ISO 19115:2003, de acordo aos principios de conformidade establecidos por DCAT-AP.

2. Extensión de DCAT-AP para a publicación de conxuntos de datos estatísticos: StatDCAT-AP(Abre en nova xanela) . Con este obxectivo creouse recentemente un grupo de traballo, que entre as súas primeiras accións está atopar metadatos relevantes comúns entre os diferentes portais de publicación de datos estatísticos, como é o caso de Eurostat. Buscando similaridades, StatDCAT-AP pretende ser para o vocabulario RDF Data Cube, o mesmo que o esquema de metadatos SDMX/EMS o é para a especificación SDMX.

Finalmente, a Comisión Europea ha aberto unha liña de actividade para a elaboración dunhas guías de implementación de DCAT-AP. Neste sentido, búscase a participación aberta de diferentes organizacións europeas, que contribúan achegando experiencias reais na aplicación de DCAT-AP e os problemas e desafíos que se atoparon na súa implementación. Con todo, esta nova especificación e a súa temperá adopción polo Portal de Datos Europeo é moi bo sinal para o mundo Open Data. A especificación (v1.1) está publicada no marco do proxecto JoinUp(Abre en nova xanela)

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Goberno aberto