accesskey_mod_content

Actualizado o Código de Administración Electrónica do BOE

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

09 febreiro 2016

O 4 de febreiro publicouse unha nova versión do Código de Administración Electrónica do BOE. Completouse con lexislación referente a transparencia e acceso á información pública, administración xudicial electrónica e a recente resolución sobre o sistema Cl@ve.

A actualización do Código de Administración Electrónica(Abre en nova xanela) do BOE inclúe dous novos capítulos; un sobre “Transparencia e acceso á información pública” que inclúe a Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno; e outro sobre “Administración xudicial electrónica” coa Lei 18/2011, do 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da información e a comunicación na Administración de Xustiza, o Real Decreto 396/2013, do 7 de xuño, polo que se regula o Comité técnico estatal da Administración xudicial electrónica, o Real Decreto 1065/2015, do 27 de novembro, sobre comunicacións electrónicas na Administración de Xustiza no ámbito territorial do Ministerio de Xustiza e polo que se regula o sistema LexNET e a Orde JUS/1126/2015, do 10 de xuño, pola que se crea a sede xudicial electrónica correspondente ao ámbito territorial do Ministerio de Xustiza.

Tamén se incluíu no apartado de “Identificación, firma electrónica e representación” a Resolución do 14 de decembro de 2015, da Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, pola que se establecen as prescricións técnicas necesarias para o desenvolvemento e aplicación do sistema Cl@ve.

O Código de Administración Electrónica(Abre en nova xanela) é un compendio da lexislación relativa á administración electrónica consolidada. Inclúe a lexislación básica do tema, xunto con outras cuestións relacionadas. Consta dos seguintes apartados:

 • Administración Electrónica
 • Identificación, firma electrónica e representación
 • Rexistros electrónicos
 • Notificación electrónica
 • Normas técnicas de interoperabilidade
 • Sistema de verificación de datos
 • Contratación administrativa e emprego de medios electrónicos
 • Factura electrónica
 • Seguridade social
 • Transparencia e acceso á información pública
 • Reutilización da información do sector público
 • Comunicación dixital
 • Boletín oficial do estado
 • Accesibilidade
 • Protección de datos
 • Administración Xudicial Electrónica

Atópase dispoñible na web do Boletín Oficial do Estado, para a súa consulta directa en formato web e para a súa descarga en formatos PDF e ePUB, na seguinte ligazón:

http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?ide=029_Codigo_de_Administracion_Electronica&modo=1(Abre en nova xanela)

Este produto editorial é gratuíto na súa versión dixital e tamén está dispoñible para a súa adquisición en papel. A súa actualización é constante e comunícase aos interesados que se subscribiron a este código nos servizos BOE á carta(Abre en nova xanela) .

O Código de Administración Electrónica(Abre en nova xanela) e as súas actualizacións son o resultado da estreita colaboración entre a Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións do MINHAP e o BOE.

 • Servizos electrónicos

0 Comentarios

Non hai comentarios