accesskey_mod_content

Estudo da madurez dos datos abertos en Europa

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

27 xaneiro 2016

logo datos.gob

No marco do proxecto do novo Portal de datos abertos europeo, elaborouse un primeiro estudo onde se analiza o nivel de madurez das iniciativas de datos abertos nos estados membro da Unión Europea.

No marco do proxecto do novo Portal de datos    abertos europeo(Abre en nova xanela) , elaborouse un primeiro estudo onde se analiza o nivel de madurez das iniciativas(Abre en nova xanela) de datos abertos nos estados membro da Unión Europea, xunto con Liechtenstein, Noruega e Suíza (UE28+). 

 

 

Este estudo, que se desenvolverá de forma anual, pretende ser  base de coñecemento que facilite a configuración dunha rede de expertos de líderes europeos, para profundar nas actividades que se están desenvolvendo a nivel nacional e para identificar aspectos comúns nos que ofrecer soporte e apoio especializado.

Co fin de identificar o nivel de madurez do país fíxanse dúas indicadores clave, que á súa vez inclúen diversos subindicadores. Estas métricas van dirixidas a avaliar tanto o status quo das políticas nacionais de datos abertos como os diferentes trazos dos portais open data de cada país. O primeiro deles, relativo a aspectos ligados á dispoñibilidade de datos abertos, valora diferentes aspectos relacionados coas políticas open data en cada estado e en que medida cada país desenvolve accións para medir o impacto social e económico da reutilización dos datos.

O segundo indicador, dirixido a analizar conceptos relacionados co nivel de madurez dos portais de datos abertos, mide a usabilidade das plataformas en termos de funcionalidade, facilidade para a reutilización dos datos e de capacidade de acceso a datos procedentes de diferentes sectores.

De acordo con os resultados desta primeira edición do estudo, da UE28+ participantes, o 87% deles xa dispón dun portal de datos abertos, fóra de Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo e Malta. Ademais, dous terzos contan cunha política de datos abertos integrada na súa normativa nacional. Con todo, só o 44% alcanzou un nivel de madurez óptimo na súa cultura de datos abertos. O estudo mostra que aínda existen grandes diferenzas entre os estados membro, xa que unicamente o 32% das nacións contan con políticas consolidadas con leis específicas que traballan activamente no fomento da reutilización da información a nivel estatal e local.

A partir da conxunción dos anteriores indicadores creouse un ranking das iniciativas dos datos abertos en Europa onde os países se clasifican nunha do seguintes tres categorías segundo o seu nivel de madurez:

 • Principiantes: estados que comezaron a súa andaina na cultura open data pero presentan limitacións na dispoñibilidade, accesibilidade, funcionalidades do portal e número de datasets dispoñibles.
 • Seguidores: cumpren cos aspectos básicos e os seus portais contan con funcionalidades avanzadas; con todo, a publicación de datos aínda é limitada.
 • Líderes: nacións máis avanzadas en materia de datos abertos que dispoñen de portais open data robustos e fortes mecanismos de coordinación a nivel nacional, rexional e local.

Así, segundo os datos recolleitos no estudo, sete dos EU28+ (25%) sitúanse nas posicións máis baixas do ranking (Principiantes), mentres que a mitada dos estados membro, catorce en total, clasificáronse como Seguidores (50%) e só dez nacións pertencen ao grupo de líderes “Trend Setters” (35% )do sector de datos abertos en Europa.

Tal e como mostra o gráfico anterior, España inclúese no grupo de líderes do marco europeo ao alcanzar as maiores puntuacións en ambos os indicadores. Os resultados do estudo mostran que o sector dos datos abertos nacional alcanzou un nivel óptimo de madurez e pode servir de exemplo para outras nacións que están  a traballar para  mellorar as súas iniciativas open data.

Por último, o estudo inclúe tamén un conxunto de recomendacións para axudar aos países analizados a alcanzar a madurez nas súas políticas de datos abertos; entre as  suxestións recollidas atópanse:

 • Necesidade de implantación de  políticas que fomenten a cooperación entre as administracións públicas e os posibles reutilizadores.
 • Implementación de funcionalidades básicas que aumenten a usabilidade dos portais e estimulen a reutilización da información.
 • Aumento do coñecemento da cultura open data por parte da cidadanía e o sector privado.
 • Máis formación aos traballadores públicos que lles axude a comprender mellor a importancia dos datos abertos.
 • Desenvolvemento de guías nacionais que sirvan de apoio ás iniciativas locais, e nas que se ofrezan pautas acerca dos sectores prioritarios sobre os que incidir ou frecuencia de publicación/actualización de os  datos.
 • Medición do éxito das iniciativas de datos abertos para identificar as vantaxes conseguidas e as áreas susceptibles de mellora.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

 • Goberno aberto
 • Observatorio de Administración Electrónica