accesskey_mod_content

Constituït el Grup de Treball del Comitè Sectorial per al Document, Expedient i Arxius Electrònics

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

21 gener 2016

Aquest grup de treball multidisciplinari i amb la participació de tots els nivells administratius arribarà a acords referent a l'estratègia de gestió documental, estructures de metadades, eines d'arxiu, processos d'ingrés o transferència, arxiu únic, etc.

El dia 19 de gener de 2016 es va celebrar la primera reunió constitutiva del Grup de Treball del Comitè Sectorial d'Administració Electrònica per al Document, Expedient i Arxiu Electrònics. Del grup forma part personal qualificat del món arxivístic, així com personal del món de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), de 15 comunitats autònomes, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i La Conferència d'Arxivers d'Universitats Espanyola (CAU). Per part de l'Administració General de l'Estat, concretament, el grup compta amb representants de la Comissió Superior Qualificadora de Documents Administratius i de la Sotsdirecció General dels Arxius Estatals del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, i del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través dels arxius centrals del ministeri i de l'Adreça de Tecnologies d'Informació i les Comunicacions.

Es van tractar de manera introductòria diversos temes que persegueixen una interoperabilitat i una reaprofitament de solucions dirigides a una correcta gestió de documents, de cabdal importància per a qualsevol organització.

Així, s'estan plantejant subgrups de treball en els quals es puguin debatre i prendre decisions relatives a estratègia de gestió documental, estructures de metadades, eines d'arxiu, processos d'ingrés o transferència, arxiu únic, i un llarg etcètera que ha d'objectivo últim un bon servei al ciutadà, com a garants de la salvaguarda i una correcta gestió documental de l'activitat administrativa.

  • Cooperació interadministrativa