accesskey_mod_content

Nova nota técnica do OBSAE: EXEO - Plataforma de Xeorreferenciación para as Administracións Públicas

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

29 abril 2016

Logo OBSAE

Unha solución simple para mellorar a información e os servizos ao cidadán.

A plataforma EXEO é un servizo ofrecido polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, a través de Dirección de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (DTIC), que facilita a creación de mapas interactivos para a súa presentación en portais web, sen necesidade de coñecementos de xeorreferenciación nin desenvolvementos adicionais. Permite a representación de mapas temáticos (de áreas), georreferenciados (de localizacións), que inclúe buscador de recursos georreferenciados con filtros definidos polo usuario, e de magnitude (de valores localizados), así como a visualización da información mediante gráficos de liñas, área, barras, columnas e sectores e táboas de datos (accesibles).

O obxectivo desta plataforma é facilitar ás distintas administracións un servizo común que, mediante unha aplicación web de xestión e uns estándares de intercambio de datos (ficheiros Excel, xml ou servizos web), proporcione mapas temáticos interactivos para a súa presentación en portais, cadros de mando, etc., sen necesidade de realizar ningunha implementación técnica.

Para máis información pode consultar a nota técnica: "EXEO: Sistema de xeorreferenciación para as Administracións Públicas "

Máis información no CTT na solución EXEO.

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Infraestruturas e servizos comúns