accesskey_mod_content

Dispoñible novo Catálogo de Servizos de Administración Dixital

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

25 abril 2016

A DTIC - Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións publica un novo catálogo coa recompilación dos servizos ofrecidos ás Administracións Públicas para a súa reutilización en diferentes modos de uso.

O Catálogo de Servizos de Administración Dixital ten como obxecto difundir os servizos compartidos e o resto de servizos comúns, infraestruturas e outras solucións tecnolóxicas que a DTIC, a Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, pon a disposición de todas as Administracións Públicas para contribuír a impulsar o desenvolvemento da Administración Dixital e mellorar os servizos que se ofrecen a cidadáns e a empresas, ou internamente aos empregados públicos.

A DTIC é a responsable de impulsar e coordinar á Administración do Estado para facer realidade a nova formulación dos servizos TIC. O novo modelo recóllese no Plan de Transformación Dixital da Administración do Estado (2015-2020), a Estratexia TIC , aprobada polo Consello de Ministros en outubro de 2015 e na primeira Declaración de Servizos Compartidos.

A nova Gobernación TIC incorpora as recomendacións do OCDE e a Estratexia da Comisión Europea para o Mercado Único Dixital e configúrase como o instrumento idóneo para a aplicación das novas leis de Procedemento Administrativo Común e Réxime Xurídico das Administracións Públicas. O seu obxectivo é dar resposta ás novas demandas da sociedade, proporcionar información e servizos dixitais en calquera momento, en calquera lugar e por calquera canle, xerando novas formas de relación cos cidadáns, facilitando oportunidades de negocio e innovando nos servizos, aproveitando as oportunidades que proporcionan as Tecnoloxías da Información e as Comunicacións.

Este Catálogo de Servizos de Administración Dixital estrutúrase nos seguintes apartados:

  • Administración dixital e servizos ao cidadán
  • Xestión interna
  • Infraestruturas
  • Regulación, guías e informes relevantes

Cada apartado inclúe as fichas correspondentes aos servizos ofrecidos, unha breve descrición, o tipo de provisión, os posibles destinatarios e, no seu caso, o marco legal relacionado, así como máis información coas ligazóns oportunas.

Así mesmo, este catálogo tamén se ofrece nun formato folla de cálculo, máis resumido, cos datos crave de cada solución.

Para maior información sobre o marco legal disponse do Código de Administración Electrónica(Abre en nova xanela) , compendio de lexislación consolidada, editado polo BOE, con selección e ordenación de contidos pola DTIC.

Descarga do Catálogo de Servizos de Administración Dixital .

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Servizos electrónicos