accesskey_mod_content

Recollida de datos para o Informe Nacional do Estado de Seguridade das AAPP

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

28 setembro 2015

logo Esquema Nacional de Seguridade

Todos os organismos públicos, tal e como sinala o art. 35 do RD 3/2010, deberán cargar os seus datos para a elaboración do Informe Nacional do Estado de Seguridade das Administracións públicas finalizando o prazo de recollida o 15 de novembro.

O próximo 15 de novembro de 2015 conclúe o prazo de recollida de datos para a elaboración do informe do estado de seguridade das Administracións Públicas, tal e como establece o Real Decreto 3/2010 polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) e, de obrigado cumprimento, para todos os organismos públicos.

O citado Real Decreto, no seu artigo 35 sinala a necesidade de “coñecer regularmente o estado das principais variables da seguridade nos sistemas de información aos que se refire o presente real decreto, de forma que permita elaborar un perfil xeral do estado da seguridade nas Administracións públicas” Para tal fin, os organismos públicos deberán acceder á plataforma INES, activa no portal do CCN-CERT ( www.ccn-cert.cni.es(Abre en nova xanela) ), na que deberán rexistrarse previamente na súa parte privada.

Outra opción é utilizar a ferramenta PILAR para a análise de riscos das tecnoloxías da información (dispoñible tamén no portal do CCN-CERT), cuxos resultados se cargan automaticamente en INES.

INES é o servizo en liña proporcionado polo Centro Criptolóxico Nacional (CCN) para a recollida de información e análise de indicadores sobre o estado de implantación do ENS nas distintas AAPP e cuxo cuestionario está baseado en guíaa CCN-STIC 824.

Manual de usuario de INES
Co fin de facilitar a introdución dos datos relativos a un organismo público, o CCN fixo pública o seu Guía CCN-STIC 844 Manual de usuario de INES, dispoñible no portal do CCN-CERT. Nela ofrécese unha visión xeral do sistema, o modo de acceder a INES, a interface de usuario, a estrutura da ficha de datos e senllas explicacións de como introducir valores manualmente ou importar valores desde PILAR en XML.  Un cadro de mando e un apartado de preguntas máis freguentes (FAQ) completan o contido desta guía.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Seguridade
  • Cooperación interadministrativa