accesskey_mod_content

Nova Guia d'accessibilitat en documents PDF

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

02 setembre 2015

logo observatori d'accessibilitat

L'Observatori d'Accessibilitat Web publica una nova versió de la Guia d'accessibilitat en documents PDF adaptada a la norma UNEIX 139803:2012 i que també tracta la problemàtica de generació de document accessibles en office word i lliure office.

L'Observatori Observatori d'Accessibilitat Web continua preparant materials d'ajuda que serveixin de suport per a l'aplicació del nou estàndard UNEIX 139803:2012(Obre en nova finestra) (equivalent a les WCAG 2.0).

En aquesta ocasió es publica una nova versió de la Guia d'Accessibilitat en documents PDF adaptada a la norma UNEIX 139803:2012.

L'accessibilitat dels continguts disponibles en internet implica també als documents PDF. Per tant, és necessari assegurar que aquest tipus de documents, que són visualitzats des d'una interfície diferent al navegador web, segueixin sent accessibles.

Aquesta guia d'ajuda es dirigeix als editors de continguts que necessiten generar materials accessibles. Encara que s'aborda des del punt de vista de la generació final d'un document PDF accessible, també recull els passos que cal donar per generar documents accessibles en office word o en lliure office i que són la base per generar el document PDF final accessible.

Aquesta nova guia s'ha publicat en el tradicional format PDF i en format ePUB per facilitar la seva consulta i lectura. La seva descàrrega es troba disponible des de l'apartat "Accessibilitat en PDF"

  • Accessibilitat