accesskey_mod_content

O Consello de Competitividade subliña a necesidade de dirixirse cara a unha administración aberta, interoperable e segura

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

23 marzo 2015

Na súa sesión de 2 e 3 de marzo o consello adoptou unhas conclusións nas que se establecen accións encamiñadas a suprimir os obstáculos existentes no mercado interior e a posibilitar unha transición fluída e rápida á era dixital.

O Consello de Competitividade adoptou na súa sesión de 2 e 3 de marzo unhas Conclusións nas que se establecen accións encamiñadas a suprimir os obstáculos existentes no mercado interior e a posibilitar unha transición fluída e rápida á era dixital. Sublíñase a necesidade de dirixirse cara a unha administración aberta elevando o nivel da administración electrónica e da interoperabilidade, cun enfoque seguro e de forma que a información preséntese á administración unha soa vez, á vez que se protexen os datos persoais.

Segundo recolle a correspondente nota de prensa, a presidenta da sesión, Dana Reizniece-Ozola, ministra de Economía de Letonia, subliñou: "non hai tempo que perder se Europa quere liderar a revolución dixital e mellorar a competividad. Iso esixe unha serie de accións crave, como a supresión dos obstáculos artificiais que impiden ás nosas empresas e cidadáns beneficiarse do mercado único plenamente e en condicións de igualdade. Así mesmo, é fundamental crear as bases dun marco sólido para os investimentos. Ambos os requisitos concordan co espírito e o eixo central da Presidencia letona: conseguir unha Europa dixital competitiva".

No que á Administración refírese, ditas conclusións contemplan, entre outros, os seguintes aspectos:

  • A necesidade de dirixirse cara a unha administración aberta elevando o nivel da administración electrónica e da interoperabilidade dos diferentes sistemas de administración electrónica de todos os Estados membros e redobrando os esforzos para aplicar a escala da UE un enfoque seguro destinado a que a información preséntese á administración unha soa vez, á vez que se protexen os datos persoais.
  • Que a plena e eficiente explotación dos instrumentos e servizos como a computación na nube, os macrodatos (big data), o cifrado, a Internet das Cousas e os datos de libre acceso poden impulsar unha maior produtividade e mellores servizos e que, por iso, débense facilitar, tamén mediante solucións impulsadas polo mercado, a investigación e o desenvolvemento e a promoción das capacitacións e a creación de capacidades necesarias, xunto cun aumento da normalización e a interoperabilidade do TIC.
  • O marco regulador e as actividades conexas deben ser "dixitais por defecto" para garantir que toda nova lexislación sexa apta para a era dixital e aborde todas as posibles maneiras en que as solucións dixitais poidan reducir as cargas para os cidadáns e as empresas.
  • Promover, se procede, a posición das normas europeas como punto de referencia recoñecido para facilitar o cumprimento da lexislación da UE, incluídos os novos ámbitos como o mercado único dixital, os servizos ás empresas, as tecnoloxías novas e de punta, así como as políticas electrónicas (contratación pública electrónica e administración electrónica), e que poden tamén influír e facer progresar o comercio internacional e os nosos intereses cos socios internacionais.
  • A continua necesidade de contar coas normas máis avanzadas e de alta calidade. A importancia dunhas condicións equitativas, razoables e non discriminatorias para a concesión de licenzas de patentes básicas normalizadas, e a necesidade de racionalizar as actividades de normalización a internacionais e da UE.

Os ministros tamén cambiaron impresións sobre o modo en que Europa pode apoiar mellor e acelerar a transición cara a unha economía baseada en datos, mediante a investigación aberta, en rede e con gran cantidade de datos, no contexto da Axenda Dixital para Europa. Neste terreo, entre outras cuestións, suscítase a creación de infraestruturas de datos facilitadoras, que garantan a interoperabilidade e o acceso aberto aos datos, incluídos os datos da Administración.

Fonte orixinal da noticia.(Abre en nova xanela)

  • Servizos electrónicos
  • Interoperabilidade
  • Seguridade
  • Goberno aberto