accesskey_mod_content

Estudo de Caracterización do Sector Infomediario 2014

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

18 marzo 2015

logo datos.gob

O Observatorio Nacional das Telecomunicacións e da Sociedade da Información presenta a 3ª Edición do Estudo de Caracterización do Sector Infomediario conformado polas empresas que reutilizan a información do sector público.

O Observatorio Nacional das Telecomunicacións e da Sociedade da Información presenta o Estudo de Caracterización do Sector Infomediario 2014. O estudo conta con edicións anteriores no ano 2011 e 2012, polo que se trata da súa 3ª Edición.

O estudo proporciona e analiza os elementos esenciais que definen o sector Infomediario en España, sector conformado polas empresas que xeran produtos e/ou servizos para a súa comercialización a terceiros a partir da información do sector público; tendo en conta tanto ás empresas que se crearon con esa finalidade como a aquelas que posúan unha área e/ou departamento específico dedicado á creación e comercialización de novos produtos e/ou servizos baseados na información do sector público.

Esta nova edición integra tres informes:

  • Parte I. Sector Infomediario público(Abre en nova xanela) . Onde, do mesmo xeito que nas edicións anteriores analízanse as características do sector de empresas infomediarias que reutilizan información do sector público, prestando especial atención á caracterización do sector; á caracterización da información primaria; e do mercado e a demanda de produtos e servizos. Como datos destacables mencionar que o sector mantería entre 4.200 e 4.700 empregados e xera un volume de negocio que para o ano 2013 situaríase entre os 450 e os 500 millóns de euros. Por outra banda, como especial novidade con respecto ás edicións anteriores incluíuse unha nova sección dedicada á valoración da calidade da información proporcionada polo sector público desde o punto de vista das empresas reutilizadoras.
  • Parte II(Abre en nova xanela) . Nesta nova edición incluíuse ademais unha primeira aproximación ás empresas infomediarias que reutilizan información do sector privado; profundando en aspectos tales como a caracterización da información do sector privado reutilizado ou a caracterización da actividade reutilizadora deste tipo de empresas.
  • Parte III(Abre en nova xanela) . Por último, preséntase como investigación nova e específica unha análise do custo-beneficio que supón a información meteorolóxica no sector eléctrico. A través deste estudo preténdese dar resposta ao crecente interese existente por coñecer cal é o valor que supoñen os datos públicos abertos para a sociedade; para iso, como primeiro ámbito de aproximación á cuantificación do este valor realizouse unha análise piloto sobre o valor que achega a reutilización da información meteorolóxica no sector eléctrico, concretamente nos procesos de xestión da súa actividade.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Goberno aberto