accesskey_mod_content

Nova versió de llibreries SCSP .NET v3.4.0

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

10 juny 2015

logo svd

Les llibreries SCSPv3 són un programari específic que es pot integrar en les aplicacions de backoffice dels diferents organismes públics per consultar les dades ofertes per emissors que compleixin amb les especificacions SCSP com tots els disponibles en la plataforma d'intermediació.

Les llibreries SCSPv3 són un programari específic que es pot integrar en les aplicacions de backoffice dels diferents organismes públics per consultar les dades ofertes per emissors que compleixin amb les especificacions SCSP com tots els disponibles en plataforma d'intermediació .

En aquesta nova versió de les llibreries també s'actualitzen els productes d'Administrador, Emissor i Recobriment així com la  versió de nhibernate usades per les llibreries. També està disponible la documentació i scripts relacionats.

Entre les novetats d'aquest portfolio s'inclouen els següents canvis:

Llibreries v3.4.0:

 • S'actualitzen les llibreries de NHibernate de la versió 3.1.0.4000 a la versió 3.3.3.4001. Afecta a totes les aplicacions associades a les Llibreries.
 • La creació dels PDF passen a generar-se utilitzant les llibreries d'iTextSharp. Afecta a totes les aplicacions associades a les Llibreries.
 • S'afegeixen les taules ws_usuari i ws_usuari_servei per configurar la seguretat del Recobriment per cada requirente.
 • Creació índex SENAR Clustered en SQLServer per a taula core_transmision sobre el camp idpeticion.
 • Correcció de bugs.

Aplicació Administrador v1.6.0:

 • S'afegeix la possibilitat d'establir i gestionar la seguretat del Recobriment SCSP.
 • Es modifiquen els endpoints de DG Segurs/Segurs i Notaris.
 • Canvi de NIF per identificar emissors INE i DGP
 • En la verificació de serveis en entorn de Producció solament verifica connectivitats, no envia peticions.
 • En la verificació de serveis en entorn de Preproducció s'envia procediment segons plantilla.
 • Es modifiquen i afegeixen nous serveis de l'AEAT:
  • Estar al Corrent de Pagament de les Obligacions Tributàries amb indicació d'incompliments: ECOT101I, ECOT102I, ECOT103I, ECOT104I
  • NIVRENTI: Nivell Renda Mitjançat
  • IAE10: Imposat Activitats Econòmiques de Deu Epígrafs
  • AEATIR01: Certificat de Renda
  • VALNIF: Validació NIFs
  • DOMFISC: Domicili Fiscal
  • AEATPPE: Pensions Públiques Exemptes
 • S'eliminen els serveis del SEPE corresponents a la versió 2 i s'afegeixen nous serveis versió 3:
  • SVDSEPESITWS02: Situació de Desocupació
  • SVDSEPEIACTWS02: Imports de Prestacions de Desocupació Percebudes a Data Actual
  • SVDSEPEIPERWS02: Imports de Prestacions de Desocupació Percebudes en un Període
 • S'afegeixen nous serveis d'Educació versió 3:
  • Consulta de títols Universitaris per Documentació
  • Consulta de títols NO Universitaris per Documentació
  • Consulta de títols Universitaris per dades de filiació
  • Consulta de títols NO Universitaris per dades de filiació
 • S'afegeixen nous serveis de Cadastre versió 3:
  • Consulta de dades cadastrals V3
  • Certificació de titularitat cadastral V3
  • Certificació Descriptiva i Gràfica d'un Immoble V3
  • Consulta de Béns Immobles V3
  • Obtenció de documents per CSV V3
 • S'afegeixen nous serveis de DGP versió 3:
  • Consulta de dades d'identitat V3
  • Verificació de dades d'identitat V3
 • S'afegeixen nous serveis de Comunitats Autònomes:
  • Consulta de Discapacitat
  • Consulta de Família Nombrosa
  • Consulta d'Estar al Corrent amb la CCAA
 • S'afegeixen nous serveis de MUFACE:
  • Servei d'Obtenció del Certificat d'Abonaments
  • Servei d'Obtenció del Certificat d'Afiliacions
  • Servei d'Obtenció del Certificat de Prestacions

Aplicació Emissor v2.2.0:
Sense canvis.

Aplicació Recobriment v1.3.0:

 • Possibilitat de comprovar seguretat UsernameToken en capçalera missatge SOAP.
 • Modificació de valors de SoapAction.

Tota la documentació i descàrregues pot realitzar-se des de l'Àrea Àrea de Descàrregues de la solució SCSP . Tingui en compte que que per visualitzar i descarregar aquesta,  és necessari accedir al portal per la Xarxa Sara i estar registrat (amb perfil d'Administració).

Per a qualsevol aclariment o consulta pot dirigir-se al Centre d'Atenció a Integradors i Desenvolupadors (CAID) del MINHAP en Creació de sol·licituds de suport: https://soportecaid.redsara.es/ayuda/consulta/caid(Obre en nova finestra)

 • Interoperabilitat
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Cooperació interadministrativa