accesskey_mod_content

Moderado avance da administración electrónica en 2014 nas entidades e sector público vasco

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

15 xuño 2015

O 39,8%, dos procedementos e trámites das administracións e empresas públicas vascas pódense executar integramente por Internet, 4 décimas máis que en 2013. Gipuzkoa mantén a cabeza da oferta de administración electrónica, Áraba consegue aumentar 4 puntos o índice e Bizkaia permanece sen variacións.

O Índice de Sofisticación Electrónica de 2014, estatística de carácter de mostras xestionada polo Departamento de Administración Pública e Xustiza do Goberno Vasco, mide a evolución e principais características da administración electrónica desde a perspectiva da oferta no conxunto das administracións e empresas públicas vascas.

Máis da metade dos trámites e procedementos que oferta o sector público vasco –o 59,4%- corresponden aos concellos, o 15,4% ás deputacións forais, o 12,7% ao Goberno vasco, mentres que o 12,5% restante corresponde a outras entidades públicas como, por exemplo, organismos autónomos, Universidade, sociedades públicas, etc.

Dous de cada cinco trámites pódense realizar completamente por Internet, preto doutros dous quintos (o 38,4%) permiten ou, descargar os formularios precisos, ou mesmo, cubrilos e envialos electronicamente. No 21,8% restante ofrécese só información.

Por territorios, as administracións públicas guipuscoanas permiten tramitar por Internet de forma completa o 45% do total de procedementos e trámites ofertados, seguindo este ranking Bizkaia cun 36,9% e Áraba co 29,3%. Este último territorio aumenta a súa taxa en 4 puntos porcentuais, Gipuzkoa 1,6 puntos e Bizkaia, seguindo a tónica xeral, apenas varía.

A administración electrónica para o conxunto vasco ha aumentado entre 2013 e 2014  o seu Índice de Sofisticación en 4 décimas, pasando a ofertar o 39,4% das súas xestións administrativas completamente vía en liña.

O moderado avance da administración electrónica, practicamente en todas as entidades públicas vascas, en parte explícase porque os procedementos e trámites con maior demanda xa están dispoñibles a través de Internet e os que quedan, pola menor frecuencia de uso, resulta menos eficiente ou rendible a súa mecanización.

Doutra banda, o forte crecemento dos últimos anos, así como a experiencia adquirida neste ámbito, levou a algunhas entidades públicas a revisar e readaptar os seus apartados de administración electrónica, e non tanto a seguir crecendo.

Acceso ás táboas e informes do Índice de Sofisticación Electrónica 2014(Abre en nova xanela)

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Servizos electrónicos