Real Decreto 806/2014, do 19 de setembro

" /> Real Decreto 806/2014, do 19 de setembro" /> PAe - Entra en funcionamento a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio da Presidencia
accesskey_mod_content

Entra en funcionamento a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio da Presidencia

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

09 febreiro 2015

O Ministerio da Presidencia é o primeiro organismo que pon en funcionamento o seu CMAD en resposta ao Real Decreto 806/2014, do 19 de setembro(Abre en nova xanela)

O Real Decreto 806/2014, do 19 de setembro(Abre en nova xanela) , sobre organización e instrumentos operativos do TIC na AGE e os seus organismos públicos, establece no seu artigo 7 o papel das CMAD.

Cada departamento Ministerial deberá contar cunha Comisión Ministerial para a Administración Dixital (CMAD) que terá que elaborar o plan de acción para a transformación dixital do Ministerio de acordo á Estratexia TIC global e ás directrices da Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC). A diferenza do anteriores CMAEs (Comisións Ministeriais de Administración Electrónica), as CMADs estarán composta polos responsables das unidades administrativas e os das unidades TIC máis relevantes co obxecto de poder analizar, de maneira integral, as necesidades departamentais e priorizalas. Así mesmo terá que informar e remitir á Dirección TIC as disposicións departamentais desde o punto de vista tanto das oportunidades TIC como do impacto nos recursos TIC.

O Ministerio da Presidencia foi o primeiro en publicar a orde que regula o funcionamento do seu CMAD. A Orde PRE/149/2015, do 4 de febreiro(Abre en nova xanela) , pola que se crea e regula o funcionamento da Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio da Presidencia, recolle con detalle a composición tanto do Pleno da CMAD como da Comisión Permanente da CMAD e as funcións a desempeñar pola CMAD e o CP-CMAD dentro deste ámbito Ministerial.

Consulta máis información sobre o novo modelo de gobernación dos Tics na AGE

  • Cooperación interadministrativa
  • Servizos electrónicos