accesskey_mod_content

A Xunta de Castela e León implanta a Plataforma Electrónica Douro desde a que é obrigatorio tramitar todos os contratos públicos

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

07 xaneiro 2015

Esta plataforma permite avanzar na simplificación, o control e a transparencia coa previsión de teletramitar ao redor de 10.000 contratos públicos ao ano.

A contratación de obras, bens ou servizos é o proceso administrativo máis complexo dos que leva a cabo a Xunta, e tamén o que ten maior repercusión económica. De aí a importancia de facilitar ao máximo a súa xestión mediante o uso da tecnoloxía informática máis avanzada. Con este obxectivo nace a Plataforma de Contratación Electrónica Douro, que foi desenvolvida pola Consellería de Facenda para tramitar este tipo de expedientes de forma telemática e garantir un mellor control do déficit, posto que se atopa conectada co Sistema de Información Contable (SICCAL2) e é compatible coa factura electrónica.

Outra das súas virtudes é que posibilita o acceso simultáneo ao mesmo expediente de máis dun empregado público ou alto cargo, así como a incorporación como arquivos adxuntos dos documentos dixitais relativos ás xestións administrativas realizadas por licitadores e contratistas. Con iso, increméntase a transparencia e redúcense as cargas que teñen que soportar as empresas que realizan obras ou venden bens e servizos á Xunta, ademais de simplificar, axilizar e homologar os procesos.

Convén destacar, por outra banda, que a eliminación do papel en favor do soporte dixital achega maior seguridade xurídica tanto á Administración como ás empresas, posto que todos os documentos asociados a un expediente de contratación asínanse electronicamente. A isto hai que sumar un menor custo económico e ambiental, posto que as notificacións e rexistros tradicionais substitúense polos de carácter electrónico e deixan de ser necesarios tanto a impresión como o almacenamento en arquivos físicos.

Unha das metas para este 2015 que acaba de comezar é que calquera licitador ou empresa provedora da Xunta poida efectuar os seus trámites a través do Portal de Contratación. Para iso, automatizáronse as bases de datos e a finais deste mes efectuaranse distintas melloras técnicas en Douro e incorporaranse novas funcionalidades. Un fito importante nese camiño será a posibilidade de que os contratistas de obra poidan presentar a voluminosa e complexa documentación relativa ás súas certificacións de forma completamente dixital, algo que se producirá a partir do 1 de xullo.

Por outra banda, durante o primeiro trimestre do ano a Secretaría Xeral da Consellería de Facenda dedicará boa parte dos seus esforzos a animar ás empresas a que utilicen as ferramentas telemáticas na súa relación coa Administración autonómica, así como a axudar aos contratistas a cumprir as súas obrigas en materia de facturación electrónica.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Servizos electrónicos