accesskey_mod_content

La Junta de Castella i Lleó implanta la Plataforma Electrònica Duero des de la qual és obligatori tramitar tots els contractes públics

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

07 gener 2015

Aquesta plataforma permet avançar en la simplificació, el control i la transparència amb la previsió de teletramitar al voltant de 10.000 contractes públics a l'any.

La contractació d'obres, béns o serveis és el procés administratiu més complex dels quals duu a terme la Junta, i també el que té major repercussió econòmica. D'aquí la importància de facilitar al màxim la seva gestió mitjançant l'ús de la tecnologia informàtica més avançada. Amb aquest objectiu neix la Plataforma de Contractació Electrònica Duero, que ha estat desenvolupada per la Conselleria d'Hisenda per tramitar aquest tipus d'expedients de forma telemàtica i garantir un millor control del dèficit, ja que es troba connectada amb el Sistema d'Informació Comptable (SICCAL2) i és compatible amb la factura electrònica.

Una altra de les seves virtuts és que possibilita l'accés simultani al mateix expedient de més d'un empleat públic o alt càrrec, així com la incorporació com a arxius adjunts dels documents digitals relatius a les gestions administratives realitzades per licitadors i contractistes. Amb això, s'incrementa la transparència i es redueixen les càrregues que han de suportar les empreses que realitzen obres o venen béns i serveis a la Junta, a més de simplificar, agilitar i homologar els processos.

Convé destacar, d'altra banda, que l'eliminació del paper en favor del suport digital aporta major seguretat jurídica tant a l'Administració com a les empreses, ja que tots els documents associats a un expedient de contractació se signen electrònicament. A això cal sumar un menor cost econòmic i mediambiental, ja que les notificacions i registres tradicionals se substitueixen pels de caràcter electrònic i deixen de ser necessaris tant la impressió com l'emmagatzematge en arxius físics.

Una de les metes per aquest 2015 que acaba de començar és que qualsevol licitador o empresa proveïdora de la Junta pugui efectuar els seus tràmits a través del Portal de Contractació. Per a això, s'han automatitzat les bases de dades i a la fi d'aquest mes s'efectuaran diferents millores tècniques a Duero i s'incorporaran noves funcionalitats. Una fita important en aquest camí serà la possibilitat que els contractistes d'obra puguin presentar la voluminosa i complexa documentació relativa a les seves certificacions de forma completament digital, alguna cosa que es produirà a partir de l'1 de juliol.

D'altra banda, durant el primer trimestre de l'any la Secretaria General de la Conselleria d'Hisenda dedicarà bona part dels seus esforços a animar a les empreses al fet que utilitzin les eines telemàtiques en la seva relació amb l'Administració autonòmica, així com a ajudar als contractistes a complir les seves obligacions en matèria de facturació electrònica.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Serveis electrònics