accesskey_mod_content

A Administración das Illas Baleares incrementa notablemente os seus trámites telemáticos

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

20 abril 2015

Desde as 38.576 solicitudes telemáticas rexistradas en2010 ata as 108.957 en 2014 segundo indícase no propio goberno rexional.

“A Administración, de igual maneira que os cidadáns, vaise concienciando cada vez máis da importancia, en termos de eficiencia e eficacia, das vantaxes que nos ofrecen as novas tecnoloxías”, apuntou o conseller de Economía e Competitividade do Govern das Illas Baleares. Así mesmo subliñou que “o feito de compartir datos entre as distintas administracións reduce as cargas burocráticas aos cidadáns, co cal se aforran tempo e diñeiro”. Neste sentido, referiuse a a importancia de que as administracións municipais, insulares e autonómica compartan a mesma información a través das novas tencologías.

O goberno rexional ha presentado os avances en administración electrónica dos últimos anos. A evolución do número de trámites telemáticos ofrecidos ao cidadán chegou aos 108.957 en 2014, o número de documentos asinados dixitalmente e custodiados por parte do Goberno alcanza os 349.293 durante o 2014 e os servizos máis consultados a través da Rede foron estar ao corrente de pago na Seguridade Social e os datos de identidade.

En materia de factura electrónica, despois de que desde o 15 de xaneiro de 2015 sexa obrigatorio a presentación electrónica de facturas por parte dos provedores que entregasen bens ou prestado servizos na Administración pública, xa se presentaron na CAIB 27.000 facturas electrónicas, un 25% da facturación total.

Estes e outros datos sobre Administración electrónica nas Illas Baleares déronse a coñecer no VII Xornada de Administración Electrónica 2015, organizada pola Dirección Xeral de Innovación e Desenvolvemento Tecnolóxico do Govern Balear

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Cooperación interadministrativa
  • Servizos electrónicos
  • Cidadán