accesskey_mod_content

Èxit del portal d'Interoperabilitat Pasaxe! de la Xunta de Galícia.

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

25 novembre 2014

Aquesta eina va evitar la presentació de 30.000 documents a ciutadans i empreses des de la seva engegada fa cinc mesos.

El Portal d'Interoperabilitat Pasaxe! va registrar des de la seva engegada, fa sis mesos, 30.000 consultes des dels diferents departaments autonòmics, la qual cosa implica que es va evitar la petició de 30.000 documents o certificats a ciutadans i empreses per a la realització de tràmits administratius.

Pasaxe! és la plataforma tecnològica que permet l'intercanvi d'informació entre les administracions autonòmica, estatal i local, evitant al ciutadà aportar documentació que ja obra en poder de les administracions públiques, complint així amb els deures establerts en la Llei 11/2007 de 22 juny d'accés electrònic dels ciutadanes als serveis públics.

Des de la seva arrencada Pasaxe! va ser incorporant nous serveis fins a aconseguir els 27 actuals i al llarg de l'any s'aconseguiran més de 30 com el títol de família nombrosa, o el certificat de discapacitat, entre uns altres. A més, la Xunta posarà a la disposició dels ajuntaments el node d'interoperabilitat, la qual cosa els permetrà accedir als els serveis d'interoperabilitat de l'Administració General de l'Estat .

Aquest servei, a més d'agilitar els tràmits, és d'especial importància per al ciutadà, ja que evitarà que hagin de presentar documents amb la mateixa informació en diferents Administracions. És un factor fonamental, perquè els ciutadans puguin resoldre les seves gestions amb les administracions públiques en un únic procediment o tràmit, independentment del nivell administratiu al que s'apropin

Estalvi de 5 milions d'euros
L'engegada de Pasaxe! s'emmarca en les mesures del Pla de Modernització de l'Administració autonòmica de la Xunta. Amb l'objectiu d'augmentar els estalvis als ciutadans i empreses gallegues que interactuen amb l'Administració autonòmica, es persegueix augmentar un 300% el nombre de consultes d'interoperabilitat realitzades aconseguint en 2015 la xifra d'1.000.000 de consultes.

Aconseguint aquest objectiu, s'estima un minvament de càrregues administratives anual de 5.550.000 euros als ciutadans i empreses gallegues, aplicant el mètode simplificat de mesurament de càrregues administratives i de la seva reducció aprovada per la Xunta de Galícia.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Ciutadà
  • Interoperabilitat