accesskey_mod_content

Apróbase o Plan Estratéxico de Innovación e Mellora da Generalitat Valenciana

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

20 marzo 2014

O Plan, publicado no Diario Oficial da Comunidade Valenciana o 17 de marzo 2014, propón e impulsa o desenvolvemento de diferentes estratexias e actuacións, dirixidas todas a elas a lograr os seguintes obxectivos estratéxicos: unha administración sustentable e austera, unha administración transparente e próxima e unha administración de calidade.

Para alcanzar estes obxectivos defínense dúas grandes liñas estratéxicas que agrupan o cinco plans que conforman este plan marco:

 1. A primeira, centrada nos procesos da organización (Estratexia Facilita), trata de pór á Generalitat ao servizo do cidadán e atender as súas demandas nunha contorna de austeridade a través de tres plans:
 • Plan SIRCA-2, Segundo Plan de Simplificación e Redución de Cargas Administrativas da Generalitat 2013-2015,
 • Axenda Dixital Valenciana, que trata de impulsar a innovación tecnolóxica, potenciar a utilización das tecnoloxías da información e a comunicación e o desenvolvemento da Administración electrónica.
 • Plan de Calidade e Inspección de Servizos, cuxo fin é promover unha xestión de calidade e implantar unha cultura da avaliación e control
  do rendemento.
 1. A segunda, centrada nas persoas que traballan ao seu servizo, estratexia que se concreta en dous plans máis:
 • Plan de Formación do Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP), Estratexia 2014-2016, dirixida a lograr a máxima profesionalidade do persoal empregado público, a través da mellora da súa formación.
 • Plan RCT, Plan de Redistribución de Cargas de Traballo, que trata de racionalizar e optimizar os recursos humanos mediante accións que adapten a distribución das cargas de traballo ás necesidades reais da organización.

Máis información sobre Plans Estratéxicos en Generalitat Valenciana

Plan Estratéxico de Innovación e Mellora da Administración da Generalitat Valenciana 2014-2016 (pdf)(Abre en nova xanela)

 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos