accesskey_mod_content

Áraba, Bizkaia e Gipuzkoa asinan os seus convenios de colaboración para o intercambio de información con fins tributarios

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

18 marzo 2014

No marco de colaboración mutua que debe presidir as relacións entre as Administracións Tributarias, as Facendas forais reforzan así a súa colaboración na loita contra a fraude fiscal.

Asináronse os convenios de colaboración entre o tres deputacións vascas para a formalización dun sistema estable e recíproco de intercambio de información fiscal no exercicio das súas respectivas competencias.

O obxecto dos este acordos bilaterais entre as Facendas Forais da CAPV é o de establecer as condicións e procedementos polos que se debe rexer o intercambio recíproco de información, preservando, en todo caso, os dereitos das persoas a que refírese a mesma, así como arbitrar un mecanismo técnico de comunicación en tempo real das bases de datos tributarias para reforzar a loita contra a fraude.

Deste xeito, regúlase o fluxo de información, fixando os contidos, regulando os mecanismos e establecendo o alcance da información a compartir para que, de maneira ordenada, controlada, canalizada e automática transite a información necesaria para unha eficaz xestión tributaria.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Cooperación interadministrativa