accesskey_mod_content

Avaliación da Administración Electrónica na Unión Europea

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

09 xuño 2014

logo Comisión europea

España atópase entre os primeiros países en dispor dunha Administración Electrónica centrada no cidadán e é líder na provisión de mecanismos de identificación de cidadáns a través de Internet.

A Comisión Europea ha publicado os resultados da súa análise periódica comparativo do desenvolvemento da Administración Electrónica na Unión Europea e Estados Asociados. Unha vez máis España forma parte do grupo de países á cabeza en dispoñibilidade de servizos públicos a través de Internet e no desenvolvemento de servizos crave que facilitan a Administración Electrónica, como medios de identificación dixitais para que os cidadáns poidan facer uso dos servizos en liña (a destacar o uso de certificados electrónicos) ou a posibilidade de xestionar documentos electrónicos nos distintos servizos. De maneira particular destácase especialmente o grao de avance no uso de habilitadores clave de administración electrónica na área de xustiza a través do proceso xudicial de escasa contía onde España se atopa en primeira posición; e en todo o relacionado coas operacións habituais dunha empresa, onde tanto pola súa orientación ás necesidades ao cidadán como pola transparencia dos procesos, atópase en terceira posición do ranking.

No estudo tivéronse en conta os datos de 33 países, e analizáronse os seguintes bloques de indicadores:

  • Orientación do servizo cara ás necesidades do cidadán
  • Transparencia do servizo
  • Mobilidade do cidadán
  • Mobilidade da empresa
  • Habilitadores clave de administración electrónica como a identificación electrónica, a remisión electrónica de documentos, etc.

Dentro da avaliación realizada pola Comisión Europea tamén se levou a cabo unha enquisa en liña sobre Administración Electrónica a usuarios de Internet nos Estados membros. Os resultados da enquisa sitúan a España por encima da media comunitaria en canto ao uso da Administración Electrónica.

Os resultados alcanzados polo noso país reflicten a valoración positiva da Administración Electrónica española no ámbito internacional, confirmando a tendencia positiva rexistrada en 2012. A análise da Comisión Europea, terá continuidade ao longo do ano 2014. Neste ano seguirase estudando a situación da Administración Electrónica desde unha perspectiva de eventos vitais.

Os novos eventos vitais a estudar están en fase de selección pola Comisión Europea apoiada por un grupo de expertos dos Estados membros nos que España está representada pola Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e para o Impulso da Administración Electrónica adscrita á Secretaría de Estado de Administracións Públicas.

Para máis información:
https://ec.europa.eu/dixital-axenda/en/news/eu-egovernment-report-2014-shows-usability-en liña-public-services-improving-not-fast(Abre en nova xanela)

  • Observatorio de Administración Electrónica
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE