accesskey_mod_content

Actualització de la Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

08 juliol 2014

Modificats els fascicles de Multilingüisme i Imatge Institucional i publicat un nou fascicle sobre Documents Electrònics i Ofimàtics.

El fascicle de Multilingüisme(Obre en nova finestra) s'ha modificat per permetre la identificació de l'idioma o llengua cooficial mitjançant el seu nom, a més de l'opció anteriorment contemplada de posar la paraula Benvingut en les diferents llengües.

El fascicle d'Imatge Institucional(Obre en nova finestra)   s'ha modificat el seu apartat 2.5. Convivència de campanyes institucionals: Logotip amb la imatge conjunta de dos Departaments Ministerials, indicant que en les campanyes institucionals on participen dues, o més, Departaments Ministerials, el logotip es construirà amb la denominació “Governo d'Espanya”, sense incloure la denominació dels Departaments Ministerials.

El nou fascicle sobre Documents Electrònics i Ofimàtics(Obre en nova finestra) es pot considerar com a complementari al Fascicle 2: Imatge Institucional d'aquesta Guia de Comunicació Digital i aplicarà als documents electrònics i ofimàtics elaborats en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat (AGE).

L'extensió de la imatge institucional als documents electrònics i ofimàtics elaborats en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, és una de les mesures contingudes en l'informe aprovat per la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA) i té per objecte superar definitivament la dispersió existent en matèria d'Imatge Institucional en el si de l'AGE en aquells suports documentals en els quals s'ha produït una lliure interpretació dels elements d'Imatge Institucional que són d'aplicació obligatòria o recomanada.

La mesura es motiva també en el desig de millorar la qualitat dels documents que es posen a la disposició dels ciutadans i d'altres Administracions Públiques nacionals i estrangeres, així com reforçar el seu caràcter oficial. Per tant, aquestes mateixes recomanacions s'aplicaran a tot tipus de documents.