accesskey_mod_content

A Comunidade de Madrid presenta a aplicación Axente SC - Solución de interoperabilidade para os concellos.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

13 febreiro 2014

Esta nova ferramenta permitirá aos concellos un acceso máis directos aos servizos administrativos. Ademais súmase a outras xa existentes como o Proxecto XEMA ou o Proxecto MUNICIP@ para a construción de portais virtuais e xestores telemáticos.

A viceconselleira de Xustiza e Administracións Públicas da Comunidade de Madrid, Elena González-Moñux, presidiu a xornada ‘Axente SC: solución de interoperabilidade para concellos’ organizada pola Cámara de Comercio de Madrid.

O obxectivo desta xornada foi dar a coñecer esta nova ferramenta que permitirá aos concellos da rexión un acceso rápido e homoxéneo aos servizos as distintas de Administracións Publicas. Trátase dunha aplicación que simplifica enormemente de trámites e que implica importantes beneficios e vantaxes de aforro en tempo e custos para os propios consistorios e para os cidadáns.

Esta nova ferramenta súmase a outras desenvolvidas pola Comunidade de Madrid, a través da dirección de Cooperación coa Administración Local, para dotar aos municipios de aplicacións de xestión en materia de contabilidade, xestión orzamentaria, recadatoria, xestión expedientes administrativos, rexistro, cartografía e arquivo como é o caso do PROXECTO XEMA, ou o PROXECTO MUNICIP@ para a construción de portais virtuais e xestores telemáticos.

O proxecto XEMA está instalado en todos os municipios da rexión, fóra de Madrid capital, e en 64 entidades locais dependentes deles. A través del proporcionarse aplicacións para facilitar a xestión orzamentaria, recadatoria, de contabilidade, de expedientes administrativos, rexistro, cartografía e arquivo. Tamén, dótase dos soportes necesarios, como contas de correo, computadores e impresoras, así como accións formativas e tutorías necesarias para o seu óptimo manexo.

No caso do proxecto MUNICIP@ permitiu levar a cabo a construción de portais virtuais e a xestión telemática de procedementos 104 municipios menores de 20.000 habitantes.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

Outras referencias en prensa(Abre en nova xanela)

  • Cidadán
  • Cooperación interadministrativa